Svátek má: Jaromír

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Peníze na základě neplatného podpisu Jiřího Kejvala?

Dne 23. června podepsal Jiří Kejval se zástupci Hlavního města Prahy smlouvu na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro ČOV ve výši 7 milionů Kč.

Smluvní finanční prostředky již ČOV použil a nejpozději do konce září 2021 musí poskytovateli předložit finanční vypořádání této dotace.

Co když ale Jiří Kejval v té době nebyl statutárním zástupcem ČOV a podepsal smlouvu, aniž k tomu byl oprávněn?! V tom případě nemůže být smlouva platná a Hlavní město Praha poskytlo Českému olympijskému výboru milionovou dotaci neoprávněně, protože podpis pana Kejvala na straně příjemce dotace neměl žádnou váhu a byl tudíž neplatný. Kdo pak bude za tuto neoprávněnou finanční transakci odpovědný? J. Kejval, pražský magistrát, nebo obě strany? A jak bude sjednána náprava?

Ano, je zde legitimní otázka, zda Jiří Kejval je předsedou Českého olympijského výboru, nebo případně kdy jím přestal být. V nedávné době jsem nejen na tomto místě upozorňoval na zásadní nesoulad dosavadních soudních výroků a stanoviska Ministerstva spravedlnosti k této otázce.

Říká se, že opakování je matkou moudrosti. Nemyslím si, že je to absolutní pravda, rozhodně totiž neplatí, že kdo má encyklopedické vzdělání, je zároveň vždy moudrý… Ale nechme filozofování. Je jisté, že některé věci je třeba opakovat či znovu připomínat, aby se na ně (byť třeba náhodou) nezapomnělo.Pro mírně zapomnětlivé rád připomenu, že se bavíme o období konce loňského a první poloviny letošního roku. Řádné volební období předsedy ČOV je čtyřleté a vypršelo v listopadu 2020. Tehdy ale nemohly být volby uskutečněny kvůli vládním opatřením na potlačení koronavirové epidemie. Diskutabilní je tedy období od začátku letošního roku až do 29. června 2021, kdy volby předsedy ČOV a členů jeho orgánů proběhly. Soudní výroky, které řešily podaná předběžná opatření proti volbám do ČOV se hlavním argumentům, že Jiří Kejval již není předsedou, a tedy jako jediný statutární zástupce ČOV nic svolávat nemůže, politicky vyhnuly. Odůvodnění soudních rozhodnutí jsou velmi obecná, přiznávají, že de facto nemají oporu v zákoně, proto je nelze než pokládat za víceméně subjektivní, i když v právním státě samozřejmě aktuálně platná. Posudek Ministerstva spravedlnosti ČR, vypracovaný na základě žádosti Národní sportovní agentury a podepsaný ministryní Marií Benešovou, se však velmi konkrétně odvolává na tehdy platné předpisy a konstatuje, že funkční období Jiřího Kejvala skončilo dlouho před jeho opětovným zvolením v konci letošního června.

Možno oživit zde.

Připustíme-li, že správné a relevantní je vyjádření ministerstva, pak je na stole nejen problém podpisu smlouvy s Hlavním městem Prahou na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro ČOV ve výši 7 milionů Kč, ale i poměrně dlouhá řada dalších problémů, z nichž na některé jsem již také poukazoval.

Na závěr si ještě dovolím jednu připomínku, totiž že tyto a mnoho dalších „nesrovnalostí“ spojených s působením Jiřího Kejvala v ČOV budou v nejbližší době řešit příslušné soudní orgány, kde již na vyřízení čeká několik adresných žalob. Bude velmi zajímavé sledovat nejen jak soudci rozhodnou, ale také, jakými zákonnými argumenty svá rozhodnutí podpoří.

A já už se těším, až si to potom znovu celé hezky zopakujeme.

Zdeněk Ertl

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Zdeněk Ertl 

26. července 2023
Průzkumy agentury Sanep, s jejichž výsledky vás postupně seznamuji, jasně ukázaly, že v poslední době se zvyšují obavy obyvatel z bezpečnostních rizik.

Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: