Svátek má: Vilém

Regiony

Velikost textu:

Vařeka: Příbramáci nechtějí město zatěžovat neúměrnou dopravou

Vařeka: Příbramáci nechtějí město zatěžovat neúměrnou dopravou

Vybudování tzv. Jihovýchodního obchvatu města Příbrami bylo tématem pracovního setkání vedení města Příbrami s ministrem dopravy Danem Ťokem.

Dan Ťok, Andrej Babiš a Jindřich Vařeka
3. září 2018 - 12:30

O vážnosti, kterou vedení města otázce realizace jihovýchodního obchvatu přikládá, svědčí i fakt, že tohoto pracovního setkání se osobně zúčastnil i předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

O zahájení výstavby druhé části obchvatu je v podstatě rozhodnuto. Smyslem dnešního pracovního setkání se členy vlády včetně pana premiéra a zástupců Ředitelství silnic a dálnic bylo poukázat na závažnost rozhodnutí, které se týká výstavby jihovýchodního obchvatu jako celku a o kterém bude centrální komise ministerstva dopravy rozhodovat již v několika málo následujících měsících,“ uvedl k výsledkům jednání, které probíhalo i za účasti veřejnosti, příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Podle Vařeky bylo pro město a jeho obyvatele důležité zdůraznit i jiný pohled na výstavbu, než je jenom pohled ekonomický: „Pro Příbramáky je totiž naprosto zásadní to, zda vnitřek města bude i nadále zatěžován neúměrnou dopravou.“

Mnohokráte bylo během debaty zdůrazňováno to, že výstavbou pouze první části obchvatu by většina hlavních ulic spíše utrpěla, než aby získala. „Jinak jsou na tom samozřejmě obyvatelé městské části Březové Hory, kterým bude výstavbou ať jedné, nebo obou etap pomoženo zcela zásadním způsobem,“ je si jist Vařeka.

Ministr dopravy, i zástupci Ředitelství silnic a dálnic se několikrát v průběhu jednání vyjádřili tak, že podle nových pravidel posuzování výstavby, budou rovněž otázky bezpečnosti a ekologie brány na zřetel.


Aktuální stav přípravy výstavby obchvatu

Ministerstvo dopravy ČR při schvalování aktualizace záměru projektu rozhodlo prozatím o pokračování přípravy pouze 2. části obchvatu. Stavba „I/18 Příbram jihovýchodní obchvat – 2. část“, má začátek u obce Bohutín a končí u obce Brod (u „Ornova mlýna“) na silnici I/66, kde je navrženo přebudování současné stykové křižovatky III/1912 a I/66 na kapacitní okružní křižovatku, která zajistí i napojení areálů výroby a služeb ve Zdaboři na silnici I/66 bez hrozby navýšení dopravy v Žežicích. Tato stavba zabezpečí převedení veškeré tranzitní automobilové dopravy z obcí Bohutín, Vysoká Pec, Havírna a Příbram-Březové Hory (tranzit ve směru D4 – Rožmitál pod Třemšínem, který sám o sobě není hlavní dopravní zátěží na dnešní I/18 na průtahu Příbramí).

Oblast Březových Hor, která je poddolována, je zcela nevhodná pro těžkou kamionovou dopravu. Celá stávající trasa velice silně zasahuje do života občanů těchto obcí, zejména z hlediska hlukové zátěže, prašnosti a celkové bezpečnosti. Na tuto část je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a byla podána žádost o územní rozhodnutí. Hluková situace v Brodu bude řešena v souvislosti s realizací této stavby.

Příprava 1. a 3. části je pozastavena až do vydání aktualizace prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb, které musí respektovat nové pokyny EU. Na základě takto aktualizovaných Prováděcích pokynů bude následně zpracována aktualizace ekonomického hodnocení projektu a tento bude znovu předložen k posouzení Centrální komisi ministerstva dopravy ČR.

Aktuálně je v rámci 2. části jihovýchodního obchvatu (úsek Bohutín – Ornův mlýn) dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 12. 12. 2017 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Proces jeho vydání je přerušen nejdéle do 31. 12. 2018 z důvodu nutnosti doplnění podkladů dle požadavku stavebního odboru. Objednán byl projekt podrobného geotechnického průzkumu s termínem do srpna 2018.

Další projednávaná témata

V průběhu pracovní schůzky, která proběhla ještě před její veřejnou částí, byl za přítomnosti ministra Ťoka dohodnut postup společné práce města a Ředitelství silnic a dálnic na projektech rekonstrukce Milínské ulice, odstranění staré železniční vlečky a přejezdu z Husovy ulice nebo vybudování nové železniční zastávky Příbram sídliště a dalších:

Středočeskénovinky.cz informovala o jednání Pavlína Svobodová, DiS.,tisková mluvčí MěÚ Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meupribram)