Svátek má: René

Regiony

Velikost textu:

Architektonická soutěž na nymburské hlavní nádraží je vypsána

Architektonická soutěž na nymburské hlavní nádraží je vypsána

Jak se má nádraží proměnit? Výpravní budova nádraží, podchod, přednádražní prostor a parkoviště doznají změn vyhovujících současným potřebám cestujících i drážních zaměstnanců.

Nymburk nádraží
5. listopadu 2022 - 12:30

O výsledné podobě rozhodne odborná porota na základě architektonické soutěže, kterou vypsala Správa železnic. Zadání počítá s částečným zachováním výpravní budovy a zároveň předpokládá výstavbu nové. Požadavkem města je zachování hlavní výpravní budovy a řešení přednádražního prostoru coby moderního přestupního uzlu, který vyhoví pěším, cyklistům, motoristům i hromadné dopravě. Parkovací místa zajistí veřejné parkoviště o kapacitě kolem 260 míst a další stanoviště P+R i K+R. Zaparkuje také více cyklistů.  

„Naší prioritou je zajištění dostatku míst k zaparkování automobilů i jízdních kol, což je každodenní potřeba místních. Vítáme nový vzhled nádraží a moderní zázemí, které budou lepší vizitkou při vstupu do města, a ne ostudou, jako je tomu nyní,“ řekl ke stavební akci starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Nová výpravní budova má zahrnovat komfortní prostory včetně hygienického zázemí pro cestující i komerční a neveřejné prostory. V plánu je rekonstrukce třípodlažní části stávající budovy nádraží. Součástí soutěže je také ideová část na umístění staničního podchodu na nástupiště a ztvárnění přednádražích prostor ve vazbě na okolní objekty.

Soutěž je dvoufázová, lhůta pro odevzdání návrhů je stanovena do 13. února 2023. Stavba by měla začít v návaznosti na připravovanou modernizaci trati z Lysé nad Labem do Nymburka a modernizaci celé stanice. Aktuálně počítá Správa železnic se zahájením v roce 2025.

Úkolem soutěžících architektů bude také navrhnout nové umístění podchodu. Stávající podchod pro cestující je již prostorově nevyhovující, má být využit při stavbě a následně zrušen. Architektonické návrhy mají počítat s bezbariérovým výstupem i eskalátorem. Předmětem stavby je rekonstrukce průjezdu uzlem včetně kompletní přestavby osobní části stanice, kde dojde k plné peronizaci a zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště. Ve stanici také vzniknou koleje o délce 740 metrů pro zajištění potřeb nákladní dopravy. Součástí projektu je rovněž navazující rekonstrukce zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, silnoproudých technologií a trakce.

Město počátkem roku 2019 odmítlo nabídku vlastníka výpravní budovy na její odkup, současně však deklarovalo zájem na jejím zachování. V březnu 2019 došlo v tomto bodu ke shodě s majitelem objektu. Požadavek na zachování hlavní výpravní budovy, byl podpořen odborníky z řad architektů i odborné veřejnosti. Stejný názor měla i veřejnost, kterou Správa železnic koncem roku 2020 ve spolupráci s Českými drahami oslovila prostřednictvím ankety nad ideovými studiemi. Nyní tedy bude výzvou a úkolem pro architekty popasovat se v soutěži právě s tímto zadáním.Město letos zrevitalizovalo první část parku V Kolonii poblíž nádraží, kde vzniklo nové dětské hřiště a přibyla parkovací místa. V plánu je realizace druhé etapy, která zahrnuje obdobnou úpravu vnitrobloku mezi ulicemi 2. května a Hálkova.

Středočeskénovinky.cz informovala Mgr. Olga Vendlová, tisková mluvčí pro Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:měú)Označili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
15%
Ne
transparent.gif transparent.gif
67%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
18%