Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

Zelení: Vláda musí zabránit developerům zničit Brdy

Zelení: Vláda musí zabránit developerům zničit Brdy

Jakkoliv Strana zelených (SZ) vítá probíhající proces snižování počtu vojenských újezdů, je třeba, aby na jejich místě okamžitě vznikala chráněná území. Strana zelených dále požaduje okamžitou pomoc pro nově vznikající obce v místě vojenských újezdů.

Pohoří Brdy
6. března 2014 - 10:00

Podle vládního návrhu zákona se Vojenský újezd Brdy ruší 31. prosince 2015. Plán legislativních prací ale počítá s tím, že CHKO Brdy bude vláda schvalovat až na konci roku 2015 a vznikne reálně až v polovině roku 2016. Vláda tedy navrhuje časovou prodlevu půl roku mezi zrušením újezdu a vznikem CHKO, kterou mohou využít developeři k rozsáhlému zastavování území. Informovala o tom Strana zelených.

„V praxi by vznikla půlroční prodleva od zrušení vojenského újezdu a Újezdního úřadu Brdy, který vykovává i úkoly v ochraně přírody, do vzniku Správy CHKO, kdy by nikdo ochranu přírody na tomto cenném území nevykonával. Za půl roku stihne šikovný developer ve spolupráci se zainteresovanými zastupiteli zničit to, co doposud zůstalo zachováno,“ uvádí Ondřej Liška, předseda Strany zelených.

„Ekonomická úspora nemůže být hlavním argumentem rušení vojenských újezdů v ČR. Po zrušení vojenských újezdů bude stejně třeba přesunout prostředky z rozpočtu Ministerstva obrany na Ministerstvo životního prostředí, aby mohlo být území efektivně chráněno,“ uvádí Lukáš Tůma, zastupitel města Rožmitál pod Třemšínem za SZ a 2. místopředseda krajské organizace Středočeského kraje SZ. Strana zelených proto vyzývá ministra Stropnického ke zveřejnění ekonomické rozvahy transformace vojenských újezdů na chráněná území.

Starostové píší ministrovi: Nerušte Vojenský újezd Brdy

Strana zelených také vyzývá vládu, aby ke vzniku nových obcí1 a jejich budoucímu rozvoji, zrušení újezdu Brdy a vzniku CHKO Brdy přistoupila se vší vážností. Podle zákona mohou vznikat vždy pouze k 1. lednu kalendářního roku, takže každý odklad projednání zákona, který ministr Stropnický stáhnul z únorové schůze Poslanecké sněmovny, může znamenat odklad vzniku obcí o další rok. Hrozí tedy jak ohrožení samotného vzniku obcí, tak zhoršení přístupu vznikajících obcí k prostředkům z evropských fondů.

(iza, foto: arch.)