Svátek má: Liliana

Regiony

Velikost textu:

Nymburské projekty na webu města podrobně a srozumitelně

Nymburské projekty na webu města podrobně a srozumitelně

Nymburská radnice přichází s novým způsobem, jak informovat občany o investičních akcích města.

Nymburská radnice
23. října 2020 - 12:30

„Projekty města“ – novinka, přehled akcí na webu podrobně a srozumitelně. Radnice a svém webu zprovoznila sekci „Projekty města“. Právě zde seznamuje veřejnost se stavem a rozpracovaností největších investic z rozpočtu města Nymburka.

Zatím najdeme na webu dvě velké akce, a sice projekt Regenerace sídliště Jankovice I. etapa a Lávka přes Labe. Každý projekt nese svůj popis a garanta akce (tedy vizitku pracovníka úřadu, který za správou akce stojí a provádí aktualizaci informací). Nechybí poznámka o termínu ukončení, předpokládané ceně, zhotoviteli atd. Dále u projektů najdeme jakýsi „barometr“ rozpracovanosti. Tedy velmi přehlednou grafickou informaci, v jakém stadiu se akce nachází – Zahájeno, Záměr/studie, Projektová dokumentace, Výběr zhotovitele, Realizace, Kolaudace, Ukončeno. Nalezneme tu také oficiální dokumenty související s projektem. Bonusem je galerie, tedy fotodokumentace z průběhu stavby.„Nápad se zrodil z potřeby co nejlépe informovat lidi o tom, co se v Nymburce děje,“ uvádí místostarostka Stanislava Tichá, která společně s IT oddělením projekt připravila. „Často se jich stavba velmi dotýká, ať už omezením pohybu ve městě, hlukem, anebo se prostě jen těší na výsledek, o němž nevědí, kdy se ho dočkají. Srozumitelné a včasné informace a komunikaci mezi lidmi a radnicí považuji za velmi důležitou věc. Jen tak se dá budovat důvěra mezi vedením města a jeho obyvateli. Věřím, že právě tento způsob předávání podrobných a jasných informací může být pro občany užitečný a prospěšný. Děkuji našim informatikům, kteří projekt uvedli do života, a také garantům z řad úředníků, kteří budou webovou sekci „Projekty města“ dále tvořit a udržovat aktuální,“  dodává místostarostka.

Brzy se na webu objeví další akce s podrobnými informacemi. Zprávy o tom, co většího se ve městě staví, buduje, opravuje a chystá, najdete pohromadě a přehledně krok za krokem. Odpadne tak mnoho nejasností a otázek, vyhneme se spekulacím a zbytečným dohadům.

Na náměstí v Nymburce nahradí usychající třešně odolné akáty

„Radnice je tady pro občany, pro vás. Projekty města na webu jsou cesta, jak její práci co nejlépe přiblížit právě vám, lidem, kteří ve městě žijete a den co den se tady pohybujete. Doufám, že se vám tento způsob prezentace bude líbit,“ uvedla místostarostka Tichá.

Středočeskénovinky.cz inormoval Mgr. Petr Černohous, DiS., tiskový mluvčí, Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meunymburk)