Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

M. Boleslav: Severovýchodní tangenta bude hotova za rok

M. Boleslav: Severovýchodní tangenta bude hotova za rok

Stavba Severovýchodní tangenty v Mladé Boleslavi nadále pokračuje a podle zástupců Středočeského kraje, který je investorem stavby, stále platí plánovaný termín dokončení v listopadu 2015.

Stavba Severovýchodní tangenty
23. října 2014 - 08:39

V současné době probíhají na komunikaci zemní práce, například zlepšení podloží, a také přípravné práce na přeložce vodovodu a plynovodu a další související úkony. Informoval o tom mluvčí Mladé Boleslavi Pavel Šubrt.

Stavba zatím běží podle stanoveného harmonogramu. Ani investor ovšem nemůže jednoznačně vyloučit možnost, že by se v budoucnu mohla stavba zpozdit či zastavit, jak se již na této stavbě stalo.

"Pokud zhotovitel nahlásí změny během výstavby s požadavkem na navýšení ceny díla, bude nutné to projednat v radě kraje. S tím souvisí také možný časový posun v pokračování projektu," uvedl Michal Schuster, vedoucí oddělení styku s médii a veřejností z Kanceláře hejtmana Středočeského kraje.

Severovýchodní tangenta je dlouho připravovaná komunikace v podobě průtahu městem, která naváže na nultou etapu u Bondy centra a vyústí u Intersparu poblíž Jičínské ulice. Dotaci na tuto stěžejní investici s náklady kolem 300 milionů korun zajistila Mladá Boleslav ve spolupráci se Škodou Auto. Její stavba, kterou nyní zajišťuje Středočeský kraj, se po téměř roční odmlce rozjela opět letos na jaře.

Tangenta by měla ulehčit jiným frekventovaným komunikacím v přilehlé části města, tedy například na Jičínské ulici a třídě T. G. Masaryka. Vedle toho vedení města také jedná o možnosti následného napojení na tangentu z problematické oblasti kolem ulic Zalužanská, Jilemnického a Dukelská, která je zatížena silnou dopravou do podniků podnikajících v této oblasti. Je rozpracováno několik návrhů, ale všechny jsou poměrně nákladné a technicky obtížné.

M. Boleslav: Stavba mostu se zpožďuje, budou sankce

Jak potvrdil náměstek primátora Jiří Bouška, o definitivním výběru vhodné a reálné alternativy se bude vést ještě řada jednání.

(iza, Stredoceskenovinky.cz, foto: Město Mladá Boleslav)