Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

Říčany: Nový vodojem znamená rezervu při haváriích

Říčany: Nový vodojem znamená rezervu při haváriích

Po téměř dvou letech skončila výstavba jednoho z nejdůležitějších projektů v Říčanech a slavnostně byl otevřen nový vodojem v Olivově ulici. Je zásobárnou pitné vody pro případ, že by došlo k poruše na hlavním přivaděči z přehrady Želivka.

Starosta Kořen v novém vodojemu
3. září 2014 - 07:02

Projekt byl financovaný z evropských dotací doběhl úspěšně do svého finále. Informovala o tom mluvčí Říčan Adéla Ambrožová.

„Stavba vodojemu byla nutná, protože se Říčany rozrostly a starý vodojem už nestačil pokrýt potřeby města,“ říká starosta Vladimír Kořen a dodává: „Stavba a její zprovoznění proběhlo hladce. Sluší se poděkovat celému týmu: dodavatelským firmám VHS Teplice a SSM Most, technickému dozoru i lidem na radnici, kteří měli projekt na starosti.

„Výstavbou nového vodojemu jsme dohnali rest, který jsme měli víc jak deset let, kdy voda v případě havárie na hlavním přivaděči vody vystačila pouze na několik hodin,“ řekl radní a krajský zastupitel Miloslav Šmolík.

Výstavba druhé akumulační nádrže na pitnou vodu začala v září 2012 v lokalitě na Olivovně vedle původního vodojemu. Ten kvůli své kapacitě 2 x 650 metrů krychlových již nedokázal vytvořit dostatečnou rezervu kvalitní pitné vody pro vzrůstající počet obyvatel v Říčanech. Nový vodojem má více než dvojnásobný objem, 2 x 1500 metrů krychlových, a zásobovat jej bude voda z přivaděče z Uhříněvsi. Nový objekt je navržen pro zásobování 10 266 obyvatel kvalitní pitnou vodou.

„Vodojem byl již po stavební i technologické stránce v nevyhovujícím stavu. Největším problémem však byla jeho malá akumulační kapacita, která při poruše na přívodním systému či jeho nutné odstávce postačila pouze na cca 2 hodiny špičkové spotřeby vody. V případě jakýchkoliv poruch a havárií proto hrozilo rozsáhlé přerušení dodávek pitné vody odběratelům. Toto riziko bylo umocněno nedostatečným měřícím vybavením vodojemu, který nedisponoval např. měřením množství natékající a odtékající pitné vody. Všechny tyto problémy byly stavbou nového vodojemu vyřešeny,“ vysvětluje Milan Lánský, technický ředitel společnosti 1.SčV, která vodovodní síť v Říčanech provozuje.

Vybudováním nového vodojemu VDJ Olivovna II došlo k navýšení kapacity stávajícího vodojemu Olivovna I. Součástí nové nádrže je také nové potrubí na odvod odpadních vod. Oba vodojemy se propojily a nastavily na stejné provozní hladiny. V areálu původního vodojemu došlo k vybudování také dvou nových vodoměrných šachet a nových tras vodovodního potrubí.

Řidiči, pozor! V Říčanech začíná měření rychlosti

„Do budoucna bude nutné opravit přivaděč z Uhříněvsi, nebo zvážit přivedení vody i z jiného místa přímo od Želivky. Nejbližší investicí však zřejmě bude propojení na Strašín, které zlepší stálost tlaku v celé síti, zejména pak v Pacově, Radošovicích, Strašíně i Babicích,“ dodal Miloslav Šmolík.

(iza, foto: Město Říčany)