Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

M. Boleslav: Stavba mostu se zpožďuje, budou sankce

M. Boleslav: Stavba mostu se zpožďuje, budou sankce

Podle aktualizovaného harmonogramu stavby přemostění Jizery v Mladé Boleslavi do Čejetic měl být nový most již několik dní průjezdný. To se ovšem stavbařům nepodařilo a práce budou probíhat i v dalších týdnech.

Stavba mostu do Čejetic
20. října 2014 - 12:30

Informoval o tom mluvčí Mladé Boleslavi Pavel Šubrt. „Vina je na straně zhotovitele, vůči kterému začneme uplatňovat smluvní sankce ve výši 20 000 Kč za den,“ řekl náměstek primátora Michal Kopal.

Podle zhotovitele je reálné most zprovoznit v první dekádě listopadu, ovšem vedení města i stavební dozor mají důvodné pochybnosti, že to stavbaři mohou stihnout. Navíc v listopadu může stavební práce již komplikovat zhoršené počasí.

Již od května začali zástupci města a stavebního dozoru upozorňovat stavbaře na neplnění některých dílčích termínů harmonogramu výstavby a vyzývalo zhotovitele k přijetí takových opatření, která by umožnila stavbu dokončit podle smlouvy. Od té doby nejen dále probíhají jednou týdně kontrolní dny, ale navíc proběhlo každý měsíc jednání se zhotovitelem na úrovni statutárních zástupců vždy s ujištěním, že termín bude splněn.

Nejvíce ohrožuje podle stavebního dozoru možnost brzkého zprovoznění mostu nutnost dokončit římsu na mostě a s tím související přeložku plynu tělesem nového mostu.

Vedení města si uvědomuje, že přerušení dopravy přes most u Česany přináší obyvatelům i pracujícím v této části města velké problémy. Stále proto vyvíjí tlak na zhotovitele, aby urychlil všechny práce a umožnil zprovoznění mostu v co nejkratším termínu.

„V této chvíli je zřejmě ohrožen i další termín, podle kterého má být celá stavba hotova do 20. listopadu. I v případě nesplnění tohoto termínu bychom uplatnili sankce podle smlouvy. Ale z pohledu vedení města je nyní tím nejdůležitějším, aby se co nejdříve zprovoznil most. Dokončení všech úprav v okolí se dořeší následně, jakmile to bude možné,“ řekl náměstek Kopal.

Letecké muzeum v Mladé Boleslavi je Stavbou roku

Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu je i starý most od září neprůjezdný a obyvatelé Čejetic či pracovníci Česany a dalších provozů na čejetické straně mostu musí jezdit velkými oklikami. Přes řeku mohou nyní chodit po starém mostě pouze pěší či projet cyklisté. 

(iza, Stredoceskenovinky.cz, foto: Město Mladá Boleslav)