Svátek má: Ingrid

Regiony

Velikost textu:

Zahrada skřítka Větrníka prošla první a druhou etapou rekonstrukce

Zahrada skřítka Větrníka prošla první a druhou etapou rekonstrukce

Děti z mateřské školy Větrník, při Základní škole Letců R.A.F., se dočkaly. První dvě etapy rekonstrukce zahrady byly dokončeny. Kromě standardních herních prvků je součástí zahrady i venkovní výuková učebna. Projekt má díky finanční náročnosti čtyři etapy.

Zahrada skřítka Větrníka
9. ledna 2021 - 12:30

Město Nymburk pomohlo vyřešit majetkové poměry v rámci pozemku, který se nachází v prostoru školky. Po odkoupení soukromého pozemku a přičlenění dalšího pozemku v majetku města tvoří zahrada jednotný celek, který nabízí velkorysý prostor pro děti i dospělé. Mohla být zahájena rekonstrukce celé zahrady. Na projektu se podíleli rodiče, děti, pedagogický sbor a odborná veřejnost. Součástí projektu jsou sadové úpravy, kryté podium, amfiteátr, venkovní učebny, hrací a vodní prvky aj.

„Celá stavba je rozdělena do čtyř etap, z nichž první dvě se podařilo uskutečnit loni. Ty zahrnují odpočinkovou a vzdělávací zahradu skřítka Větrníka, která dětem nabízí krytý amfiteátr, venkovní učebnu s pódiem, koloběžkovou dráhu a v horkých dnech i pítka,“ vysvětluje místostarostka Stanislava Tichá.

V rámci stavebních úprav jsou nyní vybudovány veškeré zpevněné plochy i cestičky a vysázena nová zeleň. Provedeny byly zemní práce a různé terénní úpravy, vyhloubena pískoviště s přírodní obrubou a výukové prvky. Stavbu provedla společnost Yggdrasilmont, s. r. o., se sídlem v Praze, která začátkem roku 2020 zvítězila ve výběrovém řízení s cenou zakázky 1,3 milionu korun. Sama školka je velmi aktivní. Na projektu se podíleli rodiče, pedagogický sbor v čele s paní učitelkou Šárkou Michlovou a dokonce samy děti, které si například vybíraly hrací prvky. Pořádání mnoha akcí, které školka v roce 2019 připravila, přispělo k realizaci zahrady částkou desítek tisíců korun.

V roce 2021 už nemusíte na úřad pro známku na popelnice

Projekt spolufinancovala dotací 800 tisíc korun nadace Proměny Karla Komárka. Program „Zahrada hrou“ podporuje přeměny školních zahrad na nová praktická a inspirativní místa, která u dětí rozvíjí tvořivost a umožňují spolupráci učitelů, dětí i rodičů.

„Máme radost, že do tohoto programu byla Zahrada skřítka Větrníka vybrána. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu je krásná nová zahrada kolem budovy velkou přidanou hodnotou. A co víc… Podařilo se uspět s žádostí o dotaci u Ministerstva životního prostředí na třetí etapu rekonstrukce. Ta zahrnuje zvýšené záhony, tunel s palisádou, tabule na kreslení, hmyzoviště, broukoviště, ježkovník, dendrofon, plachtu na zastínění a podesty pod keře, kompostér, mlhovadlo, korýtka na vodu, sudy na vodu a mobiliář do venkovní učebny. Pro zahradu bychom měli získat 465 tisíc korun. Letos město vysoutěží zhotovitele a zahájíme práce na této třetí etapě,“ doplnila místostarostka Stanislava Tichá.

Středočeskénovinky.cz informovala Pavla Kukalová, tisková mluvčí, Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch.měú)