Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

V Kladně je již čistší vzduch než třeba v Budějovicích

V Kladně je již čistší vzduch než třeba v Budějovicích

Město Kladno investovalo v uplynulých letech desítky milionů korun z vlastního rozpočtu i z dotačních titulů na projekty, které vedly ke snižování energetických náročností budov a snižování emisí ve městě, především prachu.

Město Kladno
29. září 2014 - 10:00

Výsledky všech těchto projektů nyní prokázalo měření Státního zdravotnického ústavu České republiky. Stredoceskenovinky.cz o tom informoval mluvčí Kladna Vilém Frček.

V množství prachových částic (označovaných jako frakce PM 2,5) se Kladno umístilo mezi nejlepšími a tedy nejčistšími městy vůbec. Zatímco roční limit těchto částic pro Českou republiku je 25 µg/m3, na Kladně byly v roce 2013 naměřeny hodnoty nižší – a to na úrovni lehce převyšující 10 µg/m3.

Kladno se tak v množství prachových částic PM 2,5 v ovzduší umístilo lépe nejen než například Praha, ale předstihlo i tradičně „čistá“ města, jako například České Budějovice.

„Právě snížení částic PM 2,5 má zásadní vliv na zdraví našich obyvatel. Podle modelových propočtů SZÚ došlo v období let 2006–2010 k navýšení celkové úmrtnosti způsobené expozicí suspendovaným částicím frakce v rámci celé ČR a individuálního celoživotního rizika vzniku nádorového onemocnění v důsledku expozice dalších škodlivých látek z ovzduší v městských lokalitách v ČR. Kladno jde v tomto ohledu opačným směrem a své ovzduší zlepšuje,“ komentuje výsledky měření primátor Dan Jiránek.

Průmyslovou zónu propojí s Kladnem nový chodník

Tento výsledek bude významným faktorem i ve snaze města Kladna stát se členem Národní sítě Zdravých měst, což mu umožní čerpat další významné finanční prostředky na zkvalitnění čistoty prostředí ve městě.

(iza, foto: Edisteewr/Wikimedia)