Svátek má: Zita

Regiony

Velikost textu:

Právě vyšlo další číslo Vlastivědného sborníku Mělnicka

Právě vyšlo další číslo Vlastivědného sborníku Mělnicka

Vlastivědný sborník Mělnicka vydává každý druhý rok Regionální muzeum Mělník v těsné spolupráci se Státním okresním archivem Mělník. Publikace se hlásí k tradici muzejního sborníku vydávanému v letech 1938–1941 – jeho nová řada odstartovala v roce 1982.

Z obálky sborníku
18. prosince 2019 - 12:30

Nyní vyšlo již 11. číslo nové řady sborníku. Lze ho zakoupit v pokladně muzea a ve Státním okresním archivu Mělník.

V kratší studii archiváře P. Fiedlera je v knížce nastíněna dobročinnost Mělničanů ve vztahu k rozvoji českojazyčného školství koncem 19. století (místní odbor Ústřední matice školské), týž autor pojednává v dalším článku o komplikovaném procesu dosidlování severní části našeho okresu (Olešno) po odsunu Němců. Památku našich hrdinů z doby německé okupace připomíná medailonek železničáře Václava Marečka († 1942), činovníka mělnického Sokola, který byl spolu s manželkou a dcerou popraven v koncentračním táboře v rámci genocidně prováděné msty okupantů za atentát na R. Heydricha.Ředitel archivu Dr. Státník přispěl do sborníku recenzním výtahem z obsáhlé, vloni vydané knihy o dirigentovi Jaroslavu Krombholcovi z pera doc. M. Kučery – Mělničané zde o této místní osobnosti naleznou mnoho zajímavého. Sborník přináší také podrobnou vzpomínku v Praze usedlého Mělničana, výz namného numizmatika pana Jiřího Ryanta na život v Rybářích a užitečný přehled ke studiu dostupných farních kronik z Mělnicka, který připravila archivářka N. Michňová.


Dvěma texty do knížky přispěl také Dr. L. Praus, do nedávna zoolog Regionálního muzea Mělník. Nadto se sborník Confluens (lat. Soutok) snaží „žít s městem a okolním krajem“, takže obsahuje i vzpomínku na nedávno zesnulé kulturní pracovníky, přináší reflexi dění v oblasti památkové péče a obsahuje i výběrovou bibliografii vlastivědné literatury za léta 2017 a 2018.

Středočeskénovinky.cz informovala Kristýna Frelichová, tisková mluvčí, Regionální muzeum Mělník.

(red,stredoceskenovinky.cz,foto:rmm)