Svátek má: Vilém

Regiony

Velikost textu:

Město Příbram se zapojilo do celokrajského cvičení Blackout 2018

Město Příbram se zapojilo do celokrajského cvičení Blackout 2018

Cílem taktického cvičení bylo prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout.

Cvičení Blackout 2018
11. září 2018 - 12:30

Do cvičení, které z hlediska svého rozsahu patřilo v dosavadní historii kraje k největším, se v uplynulém týdnu v úterý 4. září,  zapojily složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace.

Cvičení se odehrávala na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu. Město Příbram se zapojilo do cvičení jak formou cvičného zasedání Krizového štábu ORP Příbram (předseda Bezpečnostní rady a Krizového štábu je příbramský starosta Jindřich Vařeka) v prostoru HZS Příbram ve Školní ulici, tak formou vyplnění dotazníku týkajícího se zhodnocení energetické odolnosti a dopadů krizové situace při narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu pro obce Středočeského kraje.

Vařeka: Příbramáci nechtějí město zatěžovat neúměrnou dopravou

Vyhodnocení cvičení nebude podle vyjádření Středočeského kraje jednoduchým úkolem. Kraj ve spolupráci s HZS Středočeského kraje a dalšími zapojenými subjekty, po vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření v území a dle získaných informací z průběhu cvičení, zpracuje vyhodnocení s návrhy technických, personálních i organizačních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, k zodolnění komunikačních a informačních systémů, a ke zlepšení energetické soběstačnosti. Vyhodnocení bude následně předloženo k projednání v Bezpečnostní radě kraje a v Komisi Rady kraje pro bezpečnost a IZS.

Stredoceskenovinky.cz informovala Pavlína Svobodová, DiS., tisková mluvčí Městského úřadu Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:měú)