Svátek má: Kamila

Regiony

Velikost textu:

Majitelé nemovitostí v památkové zóně mohou žádat o dotace

Majitelé nemovitostí v památkové zóně mohou žádat o dotace

V roce 2020 pokračuje v Nymburce Dotační program na úpravu a údržbu vzhledu budov v centru města.

Radnice
8. května 2020 - 12:30

Celkový objem dotačního programu na rok 2020 byl schválen ve výši 1.000.000 Kč. Majitelé nemovitostí v městské památkové zóně mohou žádost o dotaci podávat v termínu od 9. března do 31. července.

„Našim cílem je zlepšovat v Nymburce vzhled budov v historickém centru města. Při opravách a rekonstrukcích těchto nemovitostí totiž musí vlastníci postupovat v souladu se zásadami státní památkové péče a veškeré práce jsou tudíž nákladnější a složitějších než u staveb mimo památkovou zónu. Dotační program běží od roku 2017, je o něj stran občanů zájem, a za tu dobu se podařilo vyhovět celkem 21 žádostem,“ uvádí místostarostka Stanislava Tichá.

Podporovány jsou akce, které zlepšují vnější vzhled budov, nejčastěji mezi ně patří opravy fasád, výměna oken, dveří nebo oprava střech. V těchto případech mohou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun. V příslušném roce může být na jednu nemovitost poskytnut pouze jeden příspěvek.


Odborné posouzení žádosti a vyhodnocení akce provádí odborná komise ve spolupráci s Odborem školství, kultury a památkové péče. V případě kladného vyřízení žádosti je s příjemcem dotace uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nymburk.

Výstava s názvem Květnové povstání byla instalována v Nymburce

Podrobné informace a formulář žádosti ohledně podmínek k získání dotačního příspěvku naleznete v Pravidlech programové dotace, případně na webových stránkách města Nymburk v záložce Dotace na opravu budov v MPZ.

Stredoceskenovinky.cz informoval Mgr. Petr Černohous, DiS. tiskový mluvčí městského úřadu Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.mú)