Svátek má: Drahoslav

Regiony

Velikost textu:

Další krok ke kolejovému propojení Písnice a Jesenice

Další krok ke kolejovému propojení Písnice a Jesenice

Krajští radní na svém zasedání v pondělí 14. května 2018 doporučili zastupitelům ke schválení záměr na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Ilustrační foto
16. května 2018 - 12:30

Rada kraje doporučila zastupitelům schválit aktualizaci ZÚR. Obsah této aktualizace spočívá v zahrnutí záměru vymezení koridoru kolejového propojení nově plánovaného Depa Písnice a Jesenice u Prahy. Zařazení kolejového propojení do tohoto strategického územně plánovacího dokumentu kraje navrhla Krajská správa a údržba silnic SK, která je oprávněným investorem tohoto záměru.

„Zařazení záměru kolejového propojení Depa Písnice a Jesenice je důležité a nezbytné především pro umožnění dalšího postupu investiční přípravy této tolik očekávané tramvajové trati,“ komentovala rozhodnutí krajské rady hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a dodala: „Chceme usnadnit cestování lidem, kteří těmito směry denně jezdí. Pevně věřím, že se podaří tyto akce ve střednědobém horizontu úspěšně realizovat. Jde o ekologické a kapacitní řešení.“


Práce pro čtyři jednotky. V Průhonicích hořela střecha domu (VIDEO)

Aktualizace ZÚR bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a bude k ní také vypracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí a lokality NATURA 2000. Dokumentace Akualizace ZÚR SK bude zpracována v klasické papírové i digitální podobě. Geografická data budou uložena v datovém skladu GIS a budou splňovat požadavky, které budou podrobně specifikovány v příslušných smlouvách s autorizovanými projektanty.

Kolejové propojení od plánované stanice metra D Depo Písnice přes Vestec do Jesenice u Prahy efektivně uspokojí poptávku po integrované veřejné dopravě v této lokalitě.

Kraj by se měl podílet na financování zahraničních stáží studentů


„Kolejové propojení je uvažováno ve dvou variantách, a to prostřednictvím prodloužení metra D anebo vybudování tramvajové trati z Depa Písnice. Realizace tramvajové trati je pak podmíněna napojením na pražskou tramvajovou síť, kterou případně zajistí magistrát hl. města Prahy prostřednictvím Dopravního podniku,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).


Délka kolejového napojení závisí na konkrétní zvolené variantě. Výši stavebních nákladů bude nutné upřesnit v návaznosti na konkrétní typ zvolené varianty a podle předpokladu se bude pohybovat v řádu několika miliard korun. Zpracování aktualizace ZÚR má proto primárně za cíl, umístit stavbu do území a tím ji územně chránit. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.


(jv,stredoceskenovinky.cz foto:kú)