Svátek má: Kvido

Regiony

Velikost textu:

Do středočeského školství proudí stovky milionů korun

Do středočeského školství proudí stovky milionů korun

Hned několik materiálů, které se týkají školství, projednávala rada kraje. Do středočeského školství proudí stovky milionů korun.

Ilustrační foto
16. března 2023 - 12:30

Jen na opravy či investice půjde celkem 35,74 mil. Kč. Na předfinancování a kofinancování projektů školských příspěvkových organizací poskytne kraj dalších celkem 36,9 mil. Kč. Bezmála 150 milionů korun získají školy z Operačního programu Jan Amos Komenský.

„Jsem rád, že po letech stagnace za minulých vedení kraje se nám daří středočeské školy posouvat dál. Investujeme do budov, vybavení a inovací, podporujeme školy v jejich aktivitě, kdy se zapojují do projektů a vyžívají i jiné než krajské peníze, připravujeme rozšíření škol, případně výstavbu nových, abychom postupně zvyšovali kapacitu pro silnější populační ročníky. Jsem rád, že jsou školy aktivní a kombinací různých metod financování se daří zlepšovat prostředí i zvyšovat úroveň vzdělávání,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha.

O aktivitě škol svědčí například souhrnná informace o projektech škol zřizovaných Středočeským krajem, které byly předloženy do výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Rada kraje informaci vzala na vědomí. Do výzvy se zapojily celkem tři čtvrtiny krajských škol, které požádaly o celkovou částku téměř 145 mil. Kč. Nejčastěji jsou šablony v projektech zaměřeny na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ, na inovativní vzdělávání žáků v SŠ a VOŠ, na kariérového poradce SŠ, spolupráci pracovníků ve vzdělávání SŠ a dále na koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Výše dotace pro projekt je vždy pevně dána počtem žáků/studentů v organizaci a předmět projektu je limitován kombinací aktivit (tzv. šablon) zveřejněných ve výzvě. Projekty jsou plně hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu bez finanční spoluúčasti příspěvkové organizace nebo kraje.

Rada rozhodovala také o příspěvku kraje na předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z Evropské unie v rámci operačních programů. Jedná se o financování 3 projektů školských příspěvkových organizací ve výši celkem 36,9 mil. Kč. Mladoboleslavské Gymnázium Dr. Josefa Pekaře žádalo o příspěvek 24 000 000 Kč na realizaci projektu snížení energetické náročnosti budovy a ISŠT Mělník na stejné účely o částku 136 000 korun. Střední škola designu a řemesel Kladno požaduje 12,75 mil. Kč na realizaci projektu IROP na zvyšování technicko-didaktické úrovně výuky. Předmětem projektu je vytvoření nových odborných učeben, dílen a laboratoří na úseku teoretické a praktické výuky a jejich vybavení moderními technologiemi a pomůckami.

Středočeský kraj podpoří školskou prevenci rizikového chování

Dalším projednávaným bodem byly příspěvky z kapitoly krajského rozpočtu určené na velké opravy a havárie ve školách a školských zařízeních. Dětské domovy, dům dětí a mládeže i školy podaly žádosti o celkem 27,6 mil. Kč. O příspěvek požádalo celkem 15 subjektů. Například Dětský domov Benešov i Dětský domov Unhošť chtějí koupit nové vícemístné auto pro přepravu dětí do školy, na kroužky nebo k lékaři. Dům dětí a mládeže ve Slaném řeší havarijní stav komínů a střechy. Opravu střechy řeší i Sportovní gymnázium Kladno, kde zatéká do budovy jídelny, stejně jako Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany, kde zatéká do montované sportovní haly.

„Stav našich budov průběžně sledujeme a snažíme se je postupně rekonstruovat. Pokud je to možné, využíváme dotační tituly a kombinujeme je s financováním z krajského rozpočtu. Jsou ale samozřejmě situace, kdy nelze čekat na dotace, a pak kraj coby zřizovatel opravu zaplatí, případně na ni přispěje,“ uvedl Milan Vácha.

Dalších celkem 8,14 mil. Kč půjde do 21 škol a školských zařízení, které žádaly o souhlas s použitím jejich fondů investic. Jde například o drobné či větší rekonstrukce, nákupy vybavení pro školní kuchyně, pořízení nového automobilu a podobně.

Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.kú)Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%