Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Dvě krajské střední školy požádaly o navýšení kapacity

Dvě krajské střední školy požádaly o navýšení kapacity

Hned dvě krajské střední školy chystají navýšení své kapacity. Radní jejich žádostem vyhověli. Jde o SZeŠ Benešov a SOŠ a SOU stavební Kolín, kde vznikne dohromady celkem 210 míst. Žádosti budou nyní postoupeny MŠMT.

Ilustrační foto
21. května 2023 - 12:30

„V obou školách se v posledních letech zvyšuje počet zájemců o studium a obě školy mají podmínky k tomu, aby mohly navýšení kapacity technicky zvládnout. Povolení k navýšení takzvané rejstříkové kapacity prochází podrobným schvalovacím procesem. V potaz se bere stanovisko místního Úřadu práce, hygienické stanice nebo třeba v případě zemědělské školy Agrární komory. Všechny instituce záměr škol podpořily a rada kraje s navýšením kapacity souhlasí. Věřím, že žádostem vyhoví i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Střední zemědělská škola Benešov požádala o navýšení kapacity z 510 na 600 žáků. Škola totiž v posledních několika letech zaznamenává výrazné zvýšení zájmu o studium v oborech jak zakončených maturitní zkouškou, tak učebních. Zatímco na školní rok 2019/2020 se hlásilo 224 uchazečů, na rok 2022/2023 už to bylo 439 žáků. Letošní výsledky zatím nejsou k dispozici. SZeŠ nabízí maturitní obory Agropodnikání, Přírodovědné lyceum, Veterinářství, Zahradnictví a učební obory Zemědělec-farmář, Zahradník, Jezdec a chovatel koní. V oboru Přírodovědné lyceum se dokonce učí 10 předmětů v anglickém jazyce a škola získala také souhlas MŠMT s odlišným způsobem ukončování vzdělávánÍ maturitní zkouškou v tomto oboru. I v jiných oborech se některé předměty vyučují v angličtině.

Do středních škol a školských zařízení míří další peníze

SOŠ a SOU stavební Kolín požádala o zápis nového pracoviště v Benešově ulici do rejstříku škol a navýšení kapacity o 120 žáků. Ze současných 748 žáků se kapacita zvýší na 868 žáků. I na této škole v posledních letech evidují zvýšený zájem žáků základních škol o studium. „Potěšující je, že se zvyšuje zájem nejenom o maturitní obory, ale i o učební obory, jako je Elektrikář, Instalatér, Truhlář. Velký zájem je dokonce i o obory, o které byl ze strany žáků v minulých letech velmi malý nebo téměř žádný zájem, jako je Klempíř, Zedník nebo Malíř,“ uvedl Milan Vácha.

Vzhledem k tomu, že má škola nyní k dispozici nový zrekonstruovaný objekt v Benešově ulici, může poskytnout vzdělávání více žákům. Opravený objekt má moderní vybavení, které splňuje nároky na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů. V budově je k dispozici 5 kmenových učeben, 4 odborné učebny a 3 dílny odborného výcviku. Pro pedagogy jsou připraveny kabinety. Škola připravuje odborníky v oblasti stavebnictví, reaguje na aktuální potřeby trhu práce, spolupracuje s odbornými svazy (např. Cech topenářů a instalatérů, Svaz chladicí a klimatizační techniky z. s., Svaz podnikatelů ve stínící technice) a spolupracuje i s Hospodářskou komorou a s Úřadem práce Kolín. Všechny uvedené subjekty vydaly k záměru kladné vyjádření.

Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz arch.kú)Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
49%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
26%