Svátek má: Patrik

Regiony

Velikost textu:

Elektrické vedení zabíjí převážně dravce

Elektrické vedení zabíjí převážně dravce

Ani v tomto období neznají odpočinek rokycanští ochránci přírody, neboť se stále více dostávají do kontaktu s opeřenci, kteří utrpěli zranění na venkovním elektrickém vedení.

Káně lesní, těžce popálený sameček který se již do přírody nevrátí
3.březen 2016 - 08:00
Zvlášť v deštivém období bývají ztráty poměrně velké, neboť nedochází jen k přímému kontaktu s vodiči, ale i k přeskoku elektrické energie. Ptáci jsou tak zabíjeny rovnou nebo postupně hynou z důvodu nemožnosti opatření si potravy. Zranění křídla či pařátu jim výrazně znesnadňuje lov.

V nedávné době řešili rokycanští ochránci přírody hned několik případů zraněných poštolek obecných či kání lesních, které patří k nejběžnějším druhům dravců v naší přírodě. Bohužel všechny tyto případy skončily smrtí nebo trvalým zraněním vylučující návrat do přírody.

I přesto, že na sloupech vysokého napětí nacházejí smrt převážně dravci a sovy, občas jsou postiženými i zástupci jiných druhů, např. labutí, čápů či volavek. Ti v případě nepřízně počasí spíše narážejí do drátů, které velice často přetínají vodní toky, kudy tito ptáci velice často přetahují. I těmto místům věnují zvýšenou pozornost ochránci přírody či ornitologové. A nejen to. Z jejich popudu i aktivitám je realizován projekt, který z finančních prostředků ČEZ zabezpečuje nebezpečné sloupy vysokého napětí. Víte-li proto o nějakém nebezpečném místě ve volné krajině, dejte vědět. Ochránci přírody či ornitologové toto místo prověří a navrhnou jeho zabezpečení.


„Vzhledem k tomu, že toto období láká do přírody řadu lidí k procházkám, budeme vděčni za jakoukoli informaci ohledně zraněného, nemocného či jinak handicapovaného jedince na území Berounska, Hořovicka a Rokycanska. To je totiž spádová oblast, kde působí zvířecí záchranné centrum se sídlem v Rokycanech, které zároveň láká k návštěvě nejednoho zájemce o praktickou ochranu přírody. Důležité však je, aby případný nálezce zjistil, zda je jedinec skutečně zraněný a potřebuje naši pomoc. Vždy je lepší nejdříve zavolat, konzultovat svůj nález a posléze provést nějakou záchrannou misi. Kontaktní telefonní číslo je 603239922. V případě, že se o naší činnosti chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky . Nezabýváme se totiž jen záchrannou volně žijících živočichů, ale i problematikou ekologické výchovy a prací s dětmi a mládeží," říká Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany.

„Pro případné zájemce z řad dětí a mládeže organizujeme nejen bohatou celoroční činnost, ale i letní přírodovědné soustředění, které probíhá tradičně na začátku prázdnin v Hlohovicích na Rokycansku. Kromě dětských členů přijímá naše organizace i členy dospělé. Máte-li tedy chuť, přijďte se nezávazně podívat a popovídat si o možnostech spolupráce s námi. Rádi Vás mezi námi přivítáme a představíme naši mnohostranně zaměřenou činnost," dodává Moulis.

„Další neméně důležitou pomocí kromě finanční je pomoc materiální. Uvítáme např. nejrůznější krmivo pro zvířata – suché pečivo, skořápky, kočičí či psí konzervy, piškoty, slunečnice, všechny druhy obilí, suché granule jakéhokoli typu, ale i materiál na výrobu voliér či krmítek – dřevo, hřebíky, nátěrové hmoty a jiné potřebné věci. Posledním způsobem jak pomoci je nezávazná účast na našich akcích určených veřejnosti, jejichž seznam najdete na našich webových stránkách v odkazu kalendář akcí," informuje Moulis.

Stredoceskenovinky.cz informoval Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:Pavel Moulis)