Svátek má: Vratislav

Regiony

Velikost textu:

Hygienici uložili restauracím sankce za více než milion

Hygienici uložili restauracím sankce za více než milion

Od ledna do konce června letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje již 1.324 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Hygienici našli při kontrolách restaurací řadu nedostatků
18. července 2019 - 12:30

A to zejména ve vyvařujících restauracích, provozovnách závodního stravování a také ve stáncích s občerstvením. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 392 finančních sankcí v celkové výši 1.329.000 Kč.

„V letních měsících se tradičně zaměřujeme na kontrolu kvality zmrzliny a dosud jsme odebrali 48 vzorků, z nichž 25 nevyhovělo. To je zapříčiněno zejména nedostatečnou údržbou zmrzlinového stroje, ve kterém se pak množí enterobakterie. Ty mohou způsobit zažívací potíže, takže prodejci zmrzliny by právě údržbě zmrzlinových strojů měli věnovat zvýšenou pozornost,“ upozorňuje ředitelka KHS Středočeského  kraje Jarmila Rážová.


Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří neoznačování rozpracovaných pokrmů a polotovarů (27 %), nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy (26 %) a nesplnění požadavků na hygienu provozu (23 %).

V tomto období bylo zároveň hygieniky uloženo celkem 107 opatření směřujících k odstranění zjištěných závad. Ta spočívala především v provedení sanitace, v likvidaci potravin jiných než bezpečných nebo vyřazení potravin z uvádění na trh, v pozastavení výkonu činnosti a v nařízení speciální ochranné deratizace.

Ve 2 případech bylo přistoupeno i k okamžitému uzavření provozovny. Ve 195 případech byly přestupky řešeny domluvou.

Stredoceskenovinky.cz o celé záležitosti informovala Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stranice Středočeského kraje.

(vm, Stredoceskenovinky.cz, foto: arch.)