Svátek má: Teodor

Regiony

Velikost textu:

Jak na jarní úklid na zahradě? Využívejte nádoby na bioodpad!

Jak na jarní úklid na zahradě? Využívejte nádoby na bioodpad!

V počínajících jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrady a zahrádky po uplynulé zimě.  Mezi jejich pracovní činnosti patří i spalování staré suché trávy, listí a jiného bioodpadu.

Ilustrační foto
20.březen 2017 - 12:30

Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale nabízí se otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob.

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí, větve stromů a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit, a to kdykoliv. Porušení tohoto ustanovení zákona může kontrolovat a sankcionovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Případné pálení většího množství materiálu je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.we. Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.


Využívejte kontejnery na bioodpad
Z důvodů vyloučení rizika možných stížností sousedů na obtěžování kouřem (§ 1013 občanského zákoníku) lze občanům města Příbram doporučit využití kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěny na území města. V případě většího množství doporučujeme odvoz bioodpadu přímo do sběrného dvora (kompostárny) v ulici Za Balonkou.

Občanům ostatních měst a obcí doporučujeme obrátit se na příslušnou obec, která je dle vyhlášky 321/2014 Sb., povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování uvedeného materiálu. Uvedla pro Stredoceskenovinky.cz Pavlína Svobodová, tisková mluvčí MěÚ Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meupribram)