Svátek má: Matouš

Regiony

Velikost textu:

Jan Konvalinka: K úřadu starosty přistupuji s obrovským respektem!

Jan Konvalinka: K úřadu starosty přistupuji s obrovským respektem!

V pondělí 20. května 2019 při veřejném zasedání Zastupitelstva města Příbram rezignoval na svůj starostenský post Jindřich Vařeka. Novým starostou města Příbram se stal dosavadní místostarosta Jan Konvalinka.

Jan Konvalinka, nově zvolený starosta Příbrami
25. května 2019 - 12:30

Záměr rezignovat sdělil Jindřich Vařeka zhruba před měsícem. „K tomuto kroku mě vedly velice osobní důvody, kdy bych se již nemohl práci starosty věnovat na plný úvazek. Z tohoto důvodu cítím, že je správné post starosty opustit. Práce v této funkci mi dala životní lekci, které v žádném případě nelituji,“ řekl odstupující starosta Jindřich Vařeka.

Veřejným hlasováním byl novým starostou města zvolen Jan Konvalinka, který od listopadu 2018 v Příbrami zastával post místostarosty.

„Za dobu funkčního období Jindřicha Vařeky prošla Příbram výraznou obměnou jak vizuální, tak ekonomickou, kulturní i společenskou. Příbram díky Vám, pane Vařeko, nabrala nový kurz a začala být městem, ve kterém má smysl žít a za které se ve srovnání s jinými městy nemusíme stydět. Určitě nemluvím jen za sebe, když slíbím, že v tomto směru budeme pokračovat,“ uvedl po volbě nový starosta Jan Konvalinka.

Volbou Jana Konvalinky na místo starosty vznikla potřeba zvolit také nového místostarostu. Tím se stala podruhé v historii žena, radní Zorka Brožíková.

Vedení města tedy nově pracuje ve složení starosta Jan Konvalinka, 1. místostarosta Martin Buršík a Zorka Brožíková na pozici místostarostky. Jindřich Vařeka byl zvolen členem rady, takže Rada města Příbram bude i nadále pracovat ve stejném složení.

„S vědomím toho, že nejsem tím původním kandidátem na starostu, kterého si občané města ve volbách vybrali, budu o to více usilovat o blaho a rozkvět Příbrami,“ slíbil starosta Jan Konvalinka.Vyjádření nového  starosty Jana Konvalinky

Nominaci na post starosty jsem přijal z několika důvodů. Tím hlavním byla snaha o udržení směru a tempa, kterým se naše město v posledních letech ubírá. Každý nebo skoro každý člověk si musel všimnout, že se z Příbrami stalo lepší místo k životu. Máme zde stále mnoho bolestivých míst, nicméně ta dřívější šeď a nevalná pověst jsou pryč.

Na pondělním zastupitelstvu jsem byl zvolen osmnácti hlasy z pětadvaceti. Je to výsledek, se kterým mohu být jedině spokojen. Už od začátku mi bylo jasné, že nemohu počítat s absolutní podporou napříč celým spektrem zastupitelů. Jak jsem ve své krátké úvodní řeči po zvolení zmínil, velice dobře si uvědomuji, že nejsem tou osobou, tím člověkem, kterého si občané ve volbách vybrali. Preferenčních hlasů jsem sice neměl málo, přesto to byl jen zlomek z počtu, který obdržel pan starosta Vařeka. O to těžší je můj výchozí stav. Mohu být vítanou změnou, nepřípustnou volbou nebo třeba neznámou hrozbou. Kromě té běžné starostenské práce budu mít za úkol i dokázat, že mým zvolením neudělali zastupitelé chybu.

K úřadu starosty přistupuji s obrovským respektem. Nahrazuji totiž osobnost, s níž budu minimálně po nějaký čas srovnáván. Rovnítko mezi jmény Konvalinka a Vařeka rozhodně nepasuje. Ačkoliv jsme si vždy s panem starostou rozuměli, uvědomovali jsme si zároveň, že jsme v mnoha dimenzích zcela odlišní. Stylem, jednáním, přístupem a koneckonců i vizuálně jsme každý jiný. Na mnoho věcí máme odlišné názory. Tam, kde on šel s razancí, já bych byl opatrný a zase tam, kde já bych bouchl do stolu, on by mne vyzval ke zdrženlivosti. Navazuji na jím stanovené vize, do kterých však budu vkládat své myšlenky, své úhly pohledu.

Novináři se stále ptají po prioritách. Odpovídám, že priority byly stanoveny z velké části už v našem programovém prohlášení. Jejich vyjmenovávání se stává ohranou písničkou. Těch opravdu osobních priorit nebo spíše přání, existuje jen pár. Některá jsou více reálná, jiná spíše filosofická. Pochopitelně si přeji, abychom dotáhli rozpracované (a v některých případech i nešťastně zaseklé) projekty, abychom řešili a pokud možno vyřešili městské parkování a mobilitu obecně ke spokojenosti většiny občanů a abychom si i po veliké investici do akvaparku udrželi zdravou ekonomiku. Přál bych si, aby i nadále Příbram ožívala kulturou, zábavou a sportem. Skvělé by bylo, kdyby se podařilo malinko posunout i obecné společenské klima ve městě, ze kterého někdy čpí přemíra kritického negativismu nebo, mírněji řečeno, havlovská „blbá nálada“.

Pan starosta Vařeka ve svých článcích k odstoupení použil přirovnání o výměně kormidelníka při zachování stejného směru plavby. Já bych k tomu doplnil, že i když bude můj styl kormidlování trochu jiný, než měl pan starosta, vynasnažím se loď vést tak, aby posádka netrpěla mořskou nemocí a neměla myšlenky na opouštění paluby, dodává Jan Konvalinka, nově zvolený starosta Příbrami.

Středočeskénovinky.cz informovala Eva Švehlová, DiS., tisková mluvčí MěÚ Příbram.

 (jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meuPribram)