Svátek má: Olívie|Oliver

Regiony

Velikost textu:

Kladenská radnice dokončila architektonickou studii okolí Bajkalu

Kladenská radnice dokončila architektonickou studii okolí Bajkalu

Sídliště Nové Kročehlavy s necelými 30 tisíci obyvateli a 10 tisíci panelovými byty představuje největší koncentraci panelových domů nejen v Kladně, ale i v rámci celého Středočeského kraje.

Vizualizace náměstí Bajkal
12. srpna 2020 - 12:30

Radnice připravuje plán postupné revitalizace sídliště a zajistit tak jednotný charakter území do budoucna. Hlavními tématy jsou celková kultivace veřejného prostoru, optimalizace dopravy a parkování, rekonstrukce povrchů i krajinářské úpravy. Podobně se plánuje obnova dalších sídlišť ve městě.

„Okolí Bajkalu je další částí města, kterou plánujeme oživit. Prostor sídliště si zaslouží důstojnou úpravu, a především pro místní obyvatele chceme zajistit funkční a kultivaný veřejný prostor. V rámci studie je v plánu navýšení počtu parkovacích míst, lepší organizace stání na odpady, řešení chodníků a pěších tras, obnova zpevněných povrchů, obnova vegetace a dosadba stromů i odstranění některých neperspektivních, doplnění keřů i trvalkových záhonů. V plánu je také reinstalace místních soch a plastik, to vše se snahou celkové kultivace této části sídliště, s respektem k potřebám místních obyvatel. Revitalizace bude probíhat po etapách a vybavení jako lavičky je možné doplňovat průběžně,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

„Jako první chceme přes zimu začít s vegetačními úpravami a v příštím roce s výstavbou parkovacích míst poblíž výměníku TEPO,“ dodal Jiránek.

Území se nachází v téměř centrální části sídliště Nové Kročehlavy, v okolí objektu občanské vybavenosti „Bajkal“ a zahrnuje plochu přibližně 5 hektarů mezi ulicemi Holandská, Dánská a Anglická. V bezprostředním okolí řešeného území jsou situovány 3 mateřské školy, Základní škola Norská, Dětský rehabilitační stacionář a poliklinika. Významný vliv na dění v lokalitě mají velké obchodní zóny v nedalekém okolí – obchodní zóna Václavské náměstí se supermarketem Kaufland a obchodní zóna Americká jako celek, které narušily původní rovnováhu v nabídce služeb a vybavenosti. Obchodní parter centrálního objektu Bajkal tak neplní v dnešní době svoji původní funkci. Zelenou infrastrukturu v okolí zajištuje pouze parková plocha u Václavského náměstí, zvaná Václavák a přilehlé větší vnitrobloky s vyšší mírou zeleně. Kvalitní vegetační plochy představují nepřístupné zahrady uzavřených areálů škol a školek.

Z širšího hlediska je nejdostupnější přírodní lokalitou les Bažantnice. Z hlediska charakteru zástavby není sídliště Kročehlavy homogenním územím, domy v centrální části jsou cihlové postavené v padesátých letech minulého století, na ně navazuje mladší zástavba panelových domů z let šedesátých až osmdesátých.


“Máme hotovu studii na Rozdělov Sever, nyní je dokončen Bajkal a pracuje se na Okrsku 4. Samozřejmě město nikdy nemělo a nebude mít prostředky na opravu takto rozsáhlých bloků. Všechny studie budou sloužit jako podklady pro žádosti o dotace. V tuto chvíli víme, že nové dotační i programové období bude podporovat obnovu veřejných prostor. Ten, kdo bude v době vyhlášení dotací připravený, má šanci získat 70 % nákladů a my připraveni budeme. Díky tomu máme šanci během příštího programového období koncepčně revitalizovat celá sídliště,” vysvětluje radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Odhadované náklady na revitalizaci Bajkalu se rámcově pohybují ve výši 45 milionů korun.

„Moc mě těší, že sídliště na Kladně se dostávají zase do popředí zájmu. Soustředíme se na ty části sídliště, které považujeme za nejsložitější, na ty, které potřebují rekonstrukci nejvíc. Místa, kde bydlí polovina Kladeňáků, si pozornost zaslouží. Daří se nám pracovat na projektech, při kterých jednak s obyvateli diskutujeme o podobě místa, kde žijí, zapojujeme kvalitní architekty se zkušenostmi a zároveň si tím otvíráme možnosti financování revitalizace různými dotacemi," dodává zastupitelka a předsedkyně výboru pro rozvoj, územní plánování a dopravu Anna Gamanová

Objekt Bajkalu město nevlastní a vzhledem k jeho prodejní ceně pravděpodobně vlastnit nebude. Pomocí územního plánu a jeho změn, které právě probíhají, však reguluje maximální výšku stavby na 4 patra a jedno ustoupené. Požaduje samozřejmě pro všechny jeho uživatele a obyvatele také parkování na pozemku objektu, pokud dojde k jakékoli přestavbě.

Cílem celé postupné revitalizace území je zlepšení jeho neutěšeného stavu. Architekti i radnice si plně uvědomují, že objekty původních ubytoven obývají lidé, kteří dokáží znepříjemnit život těm ostatním hlukem nebo vandalismem. Postupnou revitalizací se bude zlepšovat vzhled tohoto místa tak, aby došlo zčásti i k obměně obyvatel a ke zlepšení vztahu místních k prostředí.

Byla dokončena studie okolí Bajkalu, pracuje se na okolí Okrsku 4 a v příštím roce začnou práce na okolí ulice Růžové pole. Stavebně v tomto roce proběhla první část revitalizace okolí Holandské ulice, okolí Obránců Míru, Unhošťská a Vitry. Další etapy revitalizace město plánuje na rok 2021.

Stredoceskenovinky.cz informovala Mgr. Lucie Steinerová, tisková mluvčí, Magistrátu města Kladna.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:mmk,)