Svátek má: Světlana

Regiony

Velikost textu:

Kraj požádá o dotaci pro podporu mládeže na krajské úrovni

Kraj požádá o dotaci pro podporu mládeže na krajské úrovni

Středočeský kraj podá žádost do dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019.

Ilustrační foto. Olympiáda dětí a mládeže
1. listopadu 2018 - 12:30

Rozhodli o tom radní na svém jednání 29. října 2018. Žádosti do tohoto programu mohou podávat pouze jednotlivé kraje, které následně vyhlásí a zrealizují krajské výzvy. Tím se finanční podpora dostane ke konečným příjemcům, kteří svými projekty naplňují cíle Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 přijat unesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014.

„V rámci dotačního řízení požádá Středočeský kraj o maximální výši dotace ve výši 3 899 544 korun. Povinná spoluúčast kraje bude činit 30 %, tj. 1 700 000 korun a celková částka na tento projekt tak bude činit 5 599 544,“ upřesnil radní Martin Draxler (ANO 2011).

Vedení kraje chce vybudovat velká krajská záchytná parkoviště P+R

Ministerský dotační program MŠMT sleduje šest základních priorit:
  • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže. Jde o podporu aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
  • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
  • Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
  • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit;
  • Podpora informačních center pro mládež;
  • Pořádání Olympiády dětí a mládeže.

Termín pro podání žádostí o státní dotaci v rámci uvedeného programu je do 20. listopadu 2018. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:čov)