Svátek má: Kvido

Regiony

Velikost textu:

Krajští radní projednali 10 žádostí o dotaci

Krajští radní projednali 10 žádostí o dotaci

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům ke schválení celkem 10 žádostí o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + a NIP.

7. ledna 2023 - 12:30

Krajští radní projednali 10 žádostí o dotaci za více než 6 milionů korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou přípravu projektů.

Mezi žadatele se rozdělí více než 6,1 milionů korun, přičemž se jedná zejména o projekty týkající se vodovodní a kanalizační infrastruktury či oblasti školství. „Dotace jsou v současné době poskytovány na projektovou přípravu. Našim cílem je, aby obce a města měly co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky z budoucích dotačních titulů,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.Nejvyšší dotace, a to 2 352 000 Kč, by měla putovat na projektovou dokumentaci svazkové školy Chýně-Hostivice. Celkem 540 000 Kč v případě kladného stanoviska zastupitelů je pak určeno na technickou studii nové základní školy Bezručova v Mělníku. Celkem 500 000 Kč by pak měl získat Svazek obcí Region Jih, a to na projektovou dokumentaci k navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť (přivaděč, vodojem, opatření). Obec Seletice žádá o stejnou částku na projekt decentrálního systému čistírny odpadních vod. Svazek obcí – JEKOZ přichází s projektem navýšení kapacity skupinového vodovodu (500 000 Kč). Obec Tetín žádá taktéž o půl milionů korun (projektová dokumentace k navýšení kapacity čističky odpadních vod). Obec Hudčice požaduje dotaci na projektovou přípravu splaškové kanalizace a ČOV (500 000 Kč). Na projektovou přípravu projektu rozšíření vodovodu žádá také obec Chudíř (371 000 Kč) a Kobylnice (262 000 Kč). V neposlední řadě se počítá s částkou přesahující 160 000 Kč pro projekt nového zdroje pitné vody v obci Jestřábí Lhota.

Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.kú)Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%