Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

Mělník: Dokončena II.etapa stavby protipovodňových opatření

Mělník: Dokončena II.etapa stavby protipovodňových opatření

Stavba označená PPO Mělník – II. etapa byla v celém rozsahu úspěšně předána zadavateli.

Druhá etapa stavby protipovodňových opatření skončila
16. listopadu 2019 - 12:30

Projektovou dokumentaci zajišťovala uznávaná projekční kancelář, společnost Valbek. Cílem projektu bylo navýšení protipovodňové ochrany z roku 2013.

Projekt PPO Mělník – II. etapa byl na konci října úspěšně dokončen. Stavbu realizovalo Sdružení Mělník PPO, vedoucí společník Labská, strojní a stavební společnost s.r.o., společník Zvánovec a.s. Projektovou dokumentaci na stavbu zajišťovala společnost Valbek spol. s r.o. ve sdružení se společností AZ Consult, spol. s r.o.


Stavba, která měla za cíl vybudovat protipovodňová opatření na ochranu částí města Mělník před velkými vodami z řeky Labe, proběhla bez problémů. „Navýšili jsme hráze a opěrné zdi v různých částech města tak, aby byly chráněny před případnou 100letou vodou z řeky Labe, říká David Landa, Vedoucí ateliéru vodohospodářské stavby Liberec ze společnosti Valbek.

Součástí stavby bylo navýšení stávající hráze pomocí nové železobetonové zdi v sídelní části Mělníka, oblasti Mlazice. Dále se jednalo o zlepšení opatření prostřednictvím zdi v úseku nad Pšovkou a pod Pšovkou, zvýšení stávající zdi a prodloužení o novou zeď v ulici Rybáře, navýšení konstrukcí u zaústění do Pšovky i obvodové zdi u stávající čerpací stanice, úpravy vjezdu do přístavu, prodloužení stávající linie PPO nad Pšovkou a vybudováním nové železobetonové zdi se zavázáním štětovnicovou stěnou v lokalitě Přístav. V oblasti Vinařství, došlo k úpravě nivelety komunikace u vjezdu do lokality, vybudování PPO u vybraných rodinných domů a doplnění vedení linie PPO. Posledním úsekem byla lokalita Rybáře. Zde byla navýšena stávající zídka nad opěrnou zdí, upravena současná konstrukce základů pod mobilním hrazením včetně hrazení samotného, změněna niveleta komunikace a vybudována linie PPO u objektu loděnice.

Vybudování protipovodňových opatření na ochranu částí města Mělník před velkými vodami z řeky Labe byla zadána na základě změny úrovně hladiny Q100 dle posouzení zpracovaného DHI v 03/2015.

Stredoceskenovinky.cz o celé záležitosti informovala mluvčí akce Zuzana Binarová.

(vm,Stredoceskenovinky.cz, foto:Bison & Rose)