Svátek má: Drahoslav

Regiony

Velikost textu:

Města a obce mohou žádat o dotace v rámci prevence kriminality

Města a obce mohou žádat o dotace v rámci prevence kriminality

Středočeský kraj i města a obce mohou žádat o finanční dotaci na projekty neinvestičního i investičního charakteru připravované v rámci Programu prevence kriminality na rok 2016.

Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
7.únor 2016 - 08:30

Toto dotační řízení vyhlásilo Ministerstvo vnitra 28. ledna 2016 v souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020.

„Příjemcem dotace může být v tomto případě pouze kraj nebo obec, tudíž není určena pro soukromé osoby, občanské spolky či neziskové organizace. Žádosti musí obce podat prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje a ten jim v případě potřeby zajistí i metodickou pomoc. Projekty by měly být zpracovány se zřetelem na snižování míry kriminality a závažnosti trestné činnosti, měly by přispívat ke zvyšování pocitu bezpečí občanů a ke snížení výskytu trestné činnosti,“ přiblížil zaměření dotačního programu hejtman Miloš Petera (ČSSD).


Středočeský kraj o vyhlášení dotačního programu informuje na krajských webových stránkách. Podrobný postup pro žadatele je uveden v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 a takzvaném Metodickém balíčku doporučení pro kraje a obce. Termín pro podání žádosti je stanoven do 29. února 2016, přičemž rozhoduje razítko pošty nebo podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Informaci přinesly webové stránky Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch.)