Svátek má: Zlata

Regiony

Velikost textu:

Město Nymburk chce rekonstruovat Staré děkanství

Město Nymburk chce rekonstruovat Staré děkanství

Cílem rekonstrukce bude zpřístupnění  této  historické  budovy  veřejnosti  při  zachování  její  historické hodnoty.

Staré děkanství
31. května 2020 - 12:30

Prvním  krokem  kobnově chátrajícího  objektu je  vypracování  architektonické  studie, kterou renomovaný Ateliér M1 architekti úspěšně dokončil letos na jaře.

„Jsem  ráda, že  architekti  odlišili  nově  navržené  konstrukce  od  konstrukcí  původních a zpřístupnili hradební věž,“ vysvětluje místostarostka Stanislava Tichá. Podle ní bylo zásadní, aby  návrh  respektoval  původní  význam  děkanství  a  prohloubil  vazby  mezi  Kostelním náměstím, kostelem sv. Jiljí a farní zahradou. Důležitou součástí projektu jsou úpravy bývalého hospodářského dvora, kterýby měl být prodloužením plochy náměstí a měl by vyzývat k pořádání různých kulturních událostí.


„Plochu  dvora  chceme  nově  vydláždit,  čímž  ji  nejen  přiblížíme  původní  podobě,  ale především umožníme její podstatně širší využití pro nejrůznější příležitosti.Dalším krokem je odstranění dřevěného venkovního schodiště na fasádě severního křídla, čímž se uvolní pohled na městskou hradbu a baštu, kterou  v návrhu zpřístupňujeme kovovým točitým schodištěm. Na dvoře budovy bude lapidárium zakončené besídkou, kam se přesunou sochy a náhrobky ze zrušeného hřbitova. Ohradní věž dvora bude upravena jako vertikální zahrada, dvůr je v návrhu dále doplněn o mobiliář z kamenných fragmentů architektonických prvků, které jsou dnes na dvoře uskladněny,“ popsal  studii  jeden  z autorů,Ing. Arch.Jan Hájek z Ateliéru M1  architekti,  s.r.o., který se podílel například na rekonstrukci areálu jezuitské koleje v Kutné Hoře.



Návrh počítá s tím, že přízemí, které bude bezbariérové, nabídne návštěvníkům kavárnu a  informační centrum. Tyto, a také prostory v prvním patře,  budou  využívány na pořádání výstav, přednášek, workshopů nebo svatebních obřadů.

„Vzhledem  k náročnosti celého projektu již nyní počítáme s tím,že bude rozčleněn do několika etap. Odhadovaná cena rekonstrukce je dle  studie 35 milionů korun. I když je to velká částka,  jsme  rozhodnuti objekt Starého děkanství zachránit a znovu postupně přivést k životu.Letos  by se  mělo začít projektovat a já doufám, že v příštímroce bude možné rekonstrukci odstartovat,“ popsala plány vedení města místostarostka Stanislava Tichá.

Středočeskénovinky.cz informoval Mgr. Petr Černohous, DiS.,  tiskový mluvčí. Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meunymburk)