Svátek má: Rostislav

Regiony

Velikost textu:

Minimální síť sociálních služeb pro rok 2021 až 2023 je známá

Minimální síť sociálních služeb pro rok 2021 až 2023 je známá

Nymburk: Poskytovatelé zahrnutí do této sítě zajišťují péči a odborné poradenství pro znevýhodněné a zranitelné skupiny osob z našeho regionu.

Nymburk
28. února 2021 - 12:30

Zastupitelé odsouhlasili vstup do Minimální sítě sociálních služeb (MSSS) na následující léta celkem jedenácti subjektům poskytujícím třiadvacet služeb.

„Péči o znevýhodněné občany nepodceňujeme,“ uvádí místostarostka Stanislava Tichá s dodává, „Jde o to, abychom těmto lidem dokázali zajistit odborné poradenství, ale také faktickou péči. To lze pouze za předpokladu, že kromě úřadů pomohou také organizace poskytující řadu služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi či osoby v nepříznivé sociální či krizové situaci.“

A právě tyto služby a odbornou pomoc pokrývá síť sociálních služeb, kterou město zřizuje a jejímž prostřednictvím finančně podporuje poskytovatele, kteří zajišťují sociální služby pro občany města Nymburk. Minimální síť sociálních služeb vznikla v roce 2016 za účelem vytvoření jedné z podmínek pro podání žádosti v rámci programových dotací v sociální oblasti. Cílem zůstává zabezpečit dostupnost takových služeb, které zajistí základní potřeby občanů města Nymburk v sociálně zdravotní oblasti, při prevenci, ochraně veřejného zdraví a při začleňování osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Oproti předchozím rokům došlo k prodloužení doby, po kterou je Minimální síť sociálních služeb platná, a to na tři roky.

Nyní máme tedy schválenou MSSS na léta 2021 - 2023. Poskytování dotací v sociální oblasti, které probíhá na základě zařazení do sítě, bude nadále realizováno jednou ročně podle schváleného rozpočtu. Částka na realizaci Minimální sítě sociálních služeb v Nymburce činí v rozpočtu města na rok 2021 celkem 1 320 000 Kč. Žadatelé o zařazení do Minimální sítě v Nymburce musí být začleněni také do krajské či výjimečně nadregionální sítě poskytovatelů sociálních služeb. To je důležité kvůli transparentnosti a návaznosti na sociální politiku Středočeského kraje.Přehled organizací Minimální sítě sociálních služeb města Nymburk pro léta 2021 až 2023: RSOP (OSP 2021), Farní charita Nymburk (nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší), Centrum pro integraci cizinců (odborné sociální poradenství pro migranty), Semiramis (N klub a centrum rodinného poradenství), Laxus (centrum adiktologických služeb), Romodrom (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy), Respondeo (intervenční centrum a občanská poradna), Fokus Mladá Boleslav (centrum sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna, terénní tým sociální rehabilitace, chráněné bydlení, centrum sociální rehabilitace „Strejda Burger“), Oblastní charita Kutná Hora (Raná péče Na Sioně, aktivizační služba „Spolu Na Sioně“), Handicap centrum Srdce (denní stacionář, týdenní stacionář, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení), Domácí Hospic Nablízku (odborné sociální poradenství).

Stredoceskenovinky.cz informoval Mgr. Petr Černohous, DiS. šéfredaktor Nymburského zpravodaje, Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:měú)