Svátek má: Luboš

Regiony

Velikost textu:

Mladá Boleslav: V parku se musí pokácet ještě několik stromů

Mladá Boleslav: V parku se musí pokácet ještě několik stromů

Park Štěpánka, ve kterém bylo nutné kvůli kůrovcové kalamitě pokácet bezmála pět stovek stromů, čeká ještě několik dílčích zásahů.

Pohled na část parku Štěpánka
6. dubna 2019 - 12:30

Ale především pečlivě promyšlená obnova. V nejbližších dnech zde bude nutné vykácet ještě zhruba deset provozně nebezpečných vzrostlých stromů. Tyto dřeviny jsou především u hlavní cesty u tenisových kurtů, ale i na dalších místech. Situaci v parku přímo na místě ve čtvrtek zjišťoval primátor Raduan Nwelati spolu se zástupci magistrátu a společnosti Compag.


V parku již odborná firma po pečlivém výběru lokalit postupně sází větší stromy z okolních lesů. Více stromů bylo již vysazeno v blízkosti dětského hřiště a nedaleké lanové pyramidy, kde bude potřeba zajistit zastínění poté, co zde byl z větší části vykácen smrkový háj. Zároveň jsou ovšem tyto stromy vysazovány i na další, předem pečlivě připravená a vybraná místa, například za hudebním altánem, na tzv. Veverkově a na dalších místech. Celkem se jedná zhruba o 30-40 stromů, které zde budou celkem v této úvodní etapě vysázeny. Další výsadba již proběhne na základě odborné studie.

Primátor si dnes prohlédl jak místa, kde byly stromy vykáceny, tak lokality, kde se sází nové stromy. "Samozřejmě platí, že chceme připravit studii, která odsouhlasí rada města. Zhruba do tří týdnů by měla být hotova první verze této studie, abychom s ní mohli seznámit radu a následně i veřejnost," řekl primátor. Není podle něho možné v tuto chvíli odhadovat, jak dlouho a kdy proběhne masivní náhradní výsadba, protože to závisí na chystané odborné studii. "Až budeme vědět, co najatý odborník navrhne, co se tam má nasázet, nastavíme si podle toho nějaký harmonogram," uvedl primátor.

Na ohrožených místech byly již rozmístěny také lapače, aby se podařilo odchytit a zlikvidovat tu část kůrovcové populace, která přezimovala v zemi. Lapače budou jednou pravidelně kontrolovány a čištěny od nachytaných kůrovců.

Aby se park dostal do dobré kondice a aby se zasažené lokality vhodnou dosadbou a dalšími úpravami vzpamatovaly po těžkém zásahu, je cílem nejen vedení města a odpovědných úředníků, ale i všech uživatelů parku. Během následné obnovy se budou dosazovat především vhodné druhy listnatých stromů a v menší míře odolnější jehličnany, ale na vytipovaných místech také ozdobné keře. Bude nutné také dokončit terénní úpravy míst narušených těžkou technikou a provést další práce, které všemi oblíbený a velmi využívaný park citlivě oživí a zkrásní.

O celé záležitosti informovaly webové stránky města Mladá Boleslav.

(vm, Stredoceskenovinky.cz, foto: Město Mladá Boleslav)