Svátek má: Alois

Regiony

Velikost textu:

Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji je stále celá řada lokalit, kde neprobíhá měření ovzduší a údaje jsou nahrazovány pouze modelovými daty.

Mobilní zařízení na měření emisí
9. ledna 2019 - 12:30

Z tohoto důvodu se rozhodla Rada kraje schválit projektový záměr a podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci akce „Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji.“ Prioritou Středočeského kraje je měření polétavého prachu (částice PM10) a benzo(a)pyrenu, neboť v porovnání s jinými kraji České republiky vykazují střední Čechy největší množství těchto znečišťujících látek.

Pořízení dvou mobilních sekvenčních vzorkovačů stálo téměř 1,2 milionu korun, 85 % nákladů bylo pokryto formou dotace z OPŽP. Vzorkovací systémy budou provozovány subjektem s platnou certifikací, včetně zajištění následných chemických analýz podle platných norem. Takto je zajištěna potřebná kvalita výsledků pro nahrání a k dalšímu zpracování oddělením Informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.

Oba vzorkovací systémy budou podle potřeb Středočeského kraje a Informačního systému kvality ovzduší přesouvány do různých lokalit Středočeského kraje, na kterých budou provozovány nejméně po dobu jednoho roku.

"Město Čelákovice, jako první lokalita, bylo vybráno na základě modelových dat a četných stížností obyvatel na kvalitu ovzduší v tomto regionu," uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).  Provoz měřící stanice, včetně analýzy vzorků bude stát necelých 400 000 ročně a kraj je bude hradit z vlastních prostředků.

Milion na rozjezd aneb Technologie pro začínající podniky

Středočeský kraj se chce tímto projektem pro své obyvatele více angažovat v oblasti ochrany venkovního ovzduší a zvyšovat množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map v Informačním systému kvality ovzduší ČHMÚ. Informoval KÚ Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz fot:kú)