Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Mostek přes Rokytku z Říčan do Mukařova čeká rekonstrukce

Mostek přes Rokytku z Říčan do Mukařova čeká rekonstrukce

Na výpadovce z Říčan směrem na Vojkov čeká na řidiče příštích osm měsíců menší dopravní komplikace. Od začátku dubna totiž dojde k uzavření mostku přes Rokytku na komunikaci I/2.

Mostek přes Rokytku
27.březen 2016 - 08:30
Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic bude most kompletně opravovat. Osobní automobily se však nemusí na této frekventované silnici obávat zákazu provozu. Elegantním řešením je dočasné převedení dopravy nalevo od mostu.

Plánovaná rekonstrukce mostku na silnici I/2 z Prahy do Kutné Hory se letos konečně dočká realizace. Kamenný most je v havarijním stavu a neodpovídá stávající intenzitě dopravy. K poškození cca 150 let starého mostu výrazně přispívá trvalé přetěžování těžkou nákladní dopravou. Zákaz vjezdu kamionů zde sice platí, ale je bohužel ve větší míře porušován.


Částečné zhoršení stavu způsobila také povodeň na Rokytce v roce 2013. Most se dostal na hranici své životnosti a vyžaduje celkovou opravu.

Opravovat se měl už v roce 2013. Průběh výstavby však zpomalil Národní památkový ústav, podle kterého je most památkově chráněnou stavbou. Proto musel investor a vlastník ŘSD zvolit zcela odlišnou technologii rekonstrukce mostu včetně způsobu opravy než byla původně plánovaná.

„Nejprve na mostě odstraníme stávající vrstvy vozovky. V další fázi dojde k odtěžení zásypů na stávající kamennou klenbu mostu. Most pokryjeme železobetonovou deskou, klenbu mostu opět zasypeme a v závěrečné etapě dostane nový povrch. Krajnice silnice zpevníme v opravovaném úseku gabionovou zídkou,“ popisuje Jan Galbavý ze společnosti M - SILNICE a.s., která stavbu provádí.

„V maximální možné míře budou použity materiály (kamenivo, malta, omítka) a technologie (vazba zdiva, způsob omítnutí) odpovídající době vzniku mostu,“ doplňuje projektant David Dvořáček ze společnosti Pontex s.r.o.

Odbor dopravy krajského úřadu Středočeského kraje nyní stanovil po mostě během rekonstrukce přechodnou úpravu provozu. Most čeká od 1. dubna kompletní uzavření, ale provoz se na silnici I. třídy nepřeruší. Řidiči nebudou muset využít náhradní objízdné trasy, ale přemístí se ze silnice I/2 na provizorní asfaltovou komunikaci s přemostěním po levé straně od mostu v prostoru bývalého lomu.

„Provizorní komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová s živičnou vozovkou. Z důvodu únosnosti provizoria je na silnici zakázán vjezd vozidel nad 22 t. Rychlost se na ní sníží z bezpečnostních důvodů na 20 km/h. Stavebníci po dokončení rekonstrukce mostu dočasnou komunikaci demontují a území uvedou do původního stavu,“ vysvětluje tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Dopravní omezení se předpokládá až do konce listopadu a bude opatřené dopravním značením.

Propustek zůstane zavřený i pro pěší, běžce a cyklisty.
Kvůli zajištění bezpečnosti během stavby se bohužel musí uzavřít přístup pod mostem. Místem známým jako propustek často prochází lidé na procházce, pod mostem běhají či jedou na kole. Pěší cesta totiž spojuje lesní cestu od Olivovy dětské léčebny a stezku vedoucí k tenisovým kurtům a koupališti Jureček.

„V průběhu rekonstrukce se odstraní dřevěná lávka přes Rokytku a průchod pod mostem bude úplně uzavřen. Jelikož v současné době realizovaná provizorní komunikace tuto stezku také kříží, bude zamezen průchod i touto provizorní komunikací,“ zmiňuje Nina Ledvinová.

Mostek je ve velmi špatném stavu již několik let. Kvůli narušené konstrukci nesmějí přes inkriminované místo přejíždět vozidla s nosností nad 12 tun už tři a půl roku. O maximálním možném zatížení nového mostu rozhodne jeho správce, ale bude dostatečné i pro provoz těžké nákladní dopravy.

Zhotovitelem opravy mostu za takřka 15 milionů korun je společnost M - SILNICE a.s. působící především v oblasti silničního a mostního stavitelství. Postup prací bude pod trvalou kontrolou zástupců Národního památkového ústavu.

Stredoceskenovinky.cz informovala Mgr. Adéla Ambrožová, tisková mluvčí Městského úřadu Říčany.

(jv,Stredoceskenovinky.cz foto:mú)