Svátek má: Kateřina

Regiony

Velikost textu:

Na D6 mezi Kamennými Žehrovicemi a Doksy se opravuje kanalizace

Na D6 mezi Kamennými Žehrovicemi a Doksy se opravuje kanalizace

Na dálnici D6 v km19,1-21,55 probíhá údržba a oprava podzemní části kanalizace ve středovém dělícím pásu

Z místa opravy
18. listopadu 2020 - 12:30

Doprava v levém jízdním pásu směrem na Prahu cca. mezi obcemi Kamenné Žehrovice a Doksy je omezena v celé délce 2500 metrů, ačkoliv v podzemí a na jednotlivých úsecích se pracuje postupně. V místě se jezdí pouze pravým jízdním pruhem.

K opravě bylo přistoupeno, neboť betonové trouby stoky vykazovaly již poruchy. Jednalo se zejména o netěsnosti spojů nebo podélné i příčné praskliny. V rámci oprav se provádí rekonstrukce kanalizačního potrubí o průměru 300 mm a 1500 mm pod povrchem, sanace kanalizačních šachet a oprava míst napojení kanalizačních přípojek do řadu.

Práce probíhají za využití speciální technologie a zařízeních, včetně např. specializovaných robotů, a klade i vysoké nároky na stanovené postupy a použité materiály. Pro úspěšnou realizaci je již významná kamerová prohlídka před vypracováním projektu. Po jeho vypracování a před zahájením realizace probíhá další podrobný kamerový průzkum. Na základě něho dochází ke korekci projektu stran postupu a použitých materiálů, aby bylo dosaženo optimálního cíle požadovaného zhotovitelem ve vztahu ke kvalitě a životnosti. V rámci přípravných prací se rovněž provádí přesné zaměření stávajících přípojek za pomocí kanalizačního robota.

Rekonstrukce stoky samotné je prováděna bezvýkopovou metodou, která spočívá v zatažení kruhově navíjeného bezešvého rukávce z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí v kvalitě běžně používané pro odvod normálních komunálních vod. Před vlastní realizací vložkování rukávcem při rekonstrukci kanalizačního potrubí je třeba provést dokonalé vyčištění stávajícího průtočného profilu včetně vytěžení sedimentů a odstranění inkrustů. Dále se za použití frézovacího robota provádí zapravení veškerých ostrých hran a výstupků včetně kořenů, které by byly způsobilé rukávec poškodit. Frézovací robot pracuje zevnitř potrubí a díky zaměnitelným nástrojům dokáže řezat, vrtat nebo brousit různé materiály (organické, beton, železo, atd.). Robot dále provede přípravu samotného místa sanace zdrsněním podkladu, odstraněním volných částí trubního betonového materiálu, zaoblí ostré hrany v sanované oblasti tak, aby přechody mezi odsazenými hrdly byly pozvolné. A konečně, pokud kamerový průzkum prokáže existenci větších kavern, špachtovací robot zajistí jejich vyplnění a zarovnání, aby nedocházelo k deformacím rukávce při jeho nafukování.

Instalace samotného rukávce je poměrně komplikovaný technologický proces, který je již dnes z části kontrolován počítačem s relevantními výstupy o dodržení všech technologických parametrů. I přesto se neobejde bez zkušených techniků s praxí, kteří jsou schopni reagovat na do procesu vstupující jednotlivé proměnné (vlhkost, teplota a rychlost vytvrzování, změna průměru šachty atd.).Pokud celý několikahodinový proces instalace na cca 100 metrech kanalizace shrneme do několika kroků, probíhá to takto. Položení ochranné kluzké folie na dno stoky, zatažení rukávce, jeho postupné nafukování v závislosti na délce, teplotě a vlhkost, kamerová kontrola po nafouknutí, zavedení UV hada pro vytvrzení rukávce (nutno řídit centraci do podélné osy, výkon UV lamp i rychlost pojezdu v závislosti na dalších parametrech), kamerová kontrola po vytvrzení a vytažení vnitřní ochranné fólie. Nutno poznamenat, že pojezd UV hada je kontrolován vizuálně i senzoricky v technickém voze a technici musí reagovat například na zhasnutí některé z UV lamp, zpomalením pojezdu atd.

Současně se sanací stoky nebo v návaznosti na ní, jak již bylo shora uvedeno, realizujeme sanaci desítky kanalizačních šachet včetně reprofilizace. Další činností je oprava míst napojení kanalizačních přípojek do řadu injektováním malty za použití bednících štítů. To již zahrnuje další technologické postupy.

Kompletní rekonstrukci těchto 2405 metrů podzemní kanalizace odvodnění na dálnici D6 dokončí společnost Zepris s.r.o., která VZ vysoutěžila za 19 991 970,-Kč bez DPH, koncem listopadu. Postupně se podobné sanace řeší i na dalších úsecích středočeských dálnic. Připomeňme například dálnici D4, kde práce probíhaly v průběhu tohoto léta.

Středočeskénovinky.cz informoval Mgr. Martin Buček, tiskový mluvčí ŘSD.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:rsd)