Svátek má: Vendelín

Regiony

Velikost textu:

Na náměstí v Nymburce nahradí usychající třešně odolné akáty

Na náměstí v Nymburce nahradí usychající třešně odolné akáty

Nymburk: Plynaři vymění potrubí na náměstí, usychající třešně nahradí odolné akáty.

Nymburk náměstí
10. října 2020 - 12:30

Plynaři postupně vymění potrubí v chodnících lemujících náměstí. Vzhledem k náročnosti akce se město dohodlo na etapizaci prací, aby prováděné výkopy co nejméně zatížily provoz a pohyb chodců. Nejprve přijde na řadu úsek od Cukrárny Fiala po budovu městského úřadu. Poté chodník od Elektra Kutílek po budovu banky Moneta. A do třetice půjde o potrubí na straně restaurace Biograf. Dráhu potrubí kopírují na dvou protilehlých stranách třešně.  Postupně usychající stromy na hranici své životnosti nahradí kultivar akátu, mnohem odolnější a vhodnější do náročného městského prostředí.

„Práce správců sítí jsou nezbytné, potrubí plynaři vyměnit musí,“ uvádí místostarosta Bořek Černý. „Měli jsme ale podmínku, a to rozdělení prací na etapy, aby nedošlo k rozkopání celého náměstí najednou. Můžeme tak lépe pohlídat dokončení prací před adventem,“ dodává Černý.

Rozkopané náměstí určitě nikoho netěší. Potrubí však vykazuje havarijní stav a je nutné položit nové. S rozkopáním chodníků souvisí obměna zeleně, která je lemuje. Pokácení stromů město konzultovalo s poradcem pro zeleň Janem Lukešem. „Výměna stromů na Náměstí Přemyslovců je vyvolaná neplánovanou výměnou plynu podél tří stran náměstí,“ uvedl ke kácení stromů Jan Lukeš. „Výkop vede 1 m od kmene stávajících stromů a výrazně poškodí kořenový systém dožívajících kulovitých třešní. Výkop bude pro stromy tou poslední kapkou,“ dodává Lukeš.Možná výměna stromů za vhodnější druh je diskutovaná už delší dobu. „Na výběru stromů nám velmi záleželo,“ uvádí místostarostka Stanislava Tichá. „Jsme si vědomi, jak citlivé téma je kácení stromů a jaké emoce to v lidech vyvolává. Také je nám líto stromů, které na náměstí rostou. Proto jsme jejich stav široce konzultovali a závěr zněl, že stromy umírají a pokud máme mít na náměstí funkční a dobře vypadající zeleň, bude třeba je pokácet a vysázet nové. Výměna plynového potrubí pak definitivně rozhodla. Pečlivě jsme vybírali, jaké stromy se pro městský prostor hodí. Zvítězil druh, který je velmi odolný, dlouhověký a přitom půvabný. Akát. Tento strom máme od loňska vysazen také Na Rejdišti, v části směrem k Palackého třídě,“ dodává Tichá.

Podle Jana Lukeše mají stávající usychající třešně (Prunus fruticosa Globosa) nevhodně nízké nasazení koruny. Korunka je roubovaná na podnož ve výšce 2,2 metry. Nejde je řezat, ani korunu zvednout. Jde o silně krátkověký taxon, zkušenost z náměstí ukazuje kolem 15 let. Poskytuje nedostatečný stín. Výměna třešní za beztrnný kultivar akátu Robinia pseudoacacia Bessoniana je diskutovaná a schválená památkovou péčí a panuje na něm obecná shoda. Výhody vybraného druhu jsou následující: beztrnný a málokvetoucí kultivar středního vzrůstu, vysoká odolnost vůči teplému klimatu a špatným půdním podmínkám, vyšší nasazení koruny, střední až vyšší životnost, kontinuální lehký stín, řídká a průhledná architektura koruny.

Jan Lukeš dodává: „Výměna proběhne v místech stávajících stromů včetně doplnění nyní prázdných míst. Dojde k výměně půdy za strukturální substrát. Výsadbu provedeme do větších rabátek (1,5 x 2,5 m), tím zajistíme stromům větší perspektivu. Výpěstky nových stromů jsou v nadstandartních parametrech obvodu kmene 20-25 cm.“


Harmonogram stavebních prací a výsadby nových stromů je zpracován tak, aby bylo vše kompletně hotové před adventem. „Plynaři se na nás obrátili před třemi týdny, od té chvíle jedeme v kolotoči jednání a nutných procesních úkonů, abychom to do svátků zvládli,“ uvádí místostarosta Bořek Černý. „Jsme v úzkém kontaktu s plynaři, zhotovitelskou firmou Rekomont a Technickými službami města. Vyřešit jsme museli v krátkém čase problémy spojené s financováním této akce, kácením, rozkopáním chodníků, volbou a zhotovením ochranné ozdobné mříže ke stromům, osazováním i opravou dlažby po pracích. Nyní řešíme autobusovou dopravu, protože u podloubí mezi poštou a obchodním domem Cíl dojde k zúžení vozovky a autobusy budou z tohoto úseku vyjíždět s obtížemi. Uvidíme, musíme být připraveni situaci zvládnout a řešit operativně. Vlastní výkopové práce začnou v pondělí 12. října, kácení stromů už začalo a odfrézování do pátku 9. října. Pokud by se objevily problémy, vždy existuje možnost ovlivnit posun některé etapy výměny potrubí. Je nám jasné, že čas před Vánoci není ideální doba na rozkopání náměstí. Bohužel, stáří a stav plynového potrubí se nás neptá. Je to pořádná výzva, ale pevně věřím, že ji zvládneme dobře. Děkujeme tímto občanům za pochopení a trpělivost,“ dodává Černý.

Středočeskénovinky.cz inormoval Mgr. Petr Černohous, DiS., tiskový mluvčí, Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meunymburk)