Svátek má: Emanuel

Regiony

Velikost textu:

Nad Ratměřicemi se sázela jubilejní alej

Nad Ratměřicemi se sázela jubilejní alej

Na Podblanicku vzniklo v posledních dvaceti letech 200 kilometrů alejí, dnes se nad Ratměřicemi sázela jubilejní.

Ze sázení aleje
20. října 2018 - 12:30

Za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce a hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové se v uplynulém týdnu začaly sázet mladé lípy nad Ratměřicemi na Benešovsku. Celkově se jedná o dvoustý kilometr alejí, které se vysázely během dvacetileté spolupráce Českého svazu ochránců přírody Vlašim a měst a obcí při obnově alejí na Podblanicku. Během této doby bylo vysázeno více než 30 000 stromů ve 313 alejích.

Pro jubilejní sázení bylo vybráno okolí památníku bitvy u Jankova nad Ratměřicemi na Benešovsku. Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi se zabývá obnovou alejí od roku 1998. Mezi prvními byla vysazena javorová alej na bývalý popravčí vrch Spravedlnost nad Vlašimí. Od té doby ochránci vysadili více než 30 tisíc lip, dubů, javorů, ovocných dřevin a dalších stromů ve 313 alejích ve spolupráci se sedmdesáti obcemi a městy Podblanicka.  


Výsadbu alejí a remízů v zemědělské krajině Podblanicka podporuje především Ministerstvo životního prostředí z Programu péče o krajinu a Středočeský kraj. „Český svaz ochránců přírody Vlašim je jedno z pěti krajských středisek ekologické výchovy, které významnou měrou přispívá ke zvyšování povědomí o ekologii a udržitelném rozvoji obecně. Středočeský kraj tato střediska dlouhodobě podporuje – ať již příspěvky na provoz, příspěvky na činnosti, v minulých letech i přímo na výsadbu alejí i prostřednictvím Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, podle které je důležitá i role alejí coby protierozního prvku v krajině.

Kde vzniknou nové aleje, ochránci pečlivě plánují ve spolupráci s obcemi a Agenturou ochrany přírody a krajiny. „Zaměřujeme se především na rekonstrukci zanikajících a výsadbu nových alejí v zemědělské krajině. Naším cílem není jen zkrášlení krajiny. Aleje především chrání zemědělskou půdu před erozí a zvyšují biodiverzitu,“ uvedl jednatel ČSOP Vlašim Karel Kříž, který stál u zrodu projektu.

K výročí 100 let založení republiky přijede do Poděbrad Legiovlak

V některých případech se podařilo výsadbu spojit i s tvorbou cyklotras, s obnovou samotné cesty nebo dalších prvků v aleji – kapliček, křížků, zídek, laviček apod. Typickým příkladem je obnova památné křížové cesty u Načeradce.

Aktuálně Rada Středočeského kraje schválila kofinancování několika projektů ČSOP Vlašim, realizovaných v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro roky 2018-2023 v celkové výši 3 381 049 Kč. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:kú)