Svátek má: Tamara

Regiony

Velikost textu:

O středočeském školství diskutovali zástupci kraje a ministerstva

O středočeském školství diskutovali zástupci kraje a ministerstva

Česká školní inspekce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovaly zprávu o výsledcích žáků, nerovnosti, struktuře, charakteristice soustavy a faktorech ovlivňujících vzdělávací výsledky v jednotlivých krajích ČR.

Jednání zástupců kraje a ministerstva školství
29. listopadu 2019 - 12:30

Se zprávou zaměřenou na Středočeský kraj se seznámili zástupci krajského odboru školství. Ze zprávy vyplývá, že v České republice existují regionální rozdíly v průměrném socioekonomickém statusu žáků (SES). Socioekonomické charakteristiky českých krajů jsou výrazným faktorem ovlivňujícím výsledky českých žáků a stojí za podstatnými rozdíly mezi školami. Středočeský kraj se z pohledu průměrného SES žáků řadí do skupiny krajů s relativně vysokým SES.

V souhrnu zjištění je mimo jiné uvedeno, že Středočeský kraj patří do skupiny regionů, ve kterých se nachází nižší podíl žáků, kteří jsou ohroženi budoucím neúspěchem a zastoupení žáků, kteří dosáhli výborných výsledků, je lehce podprůměrné. Výsledky žáků jsou relativně hodně ovlivněny tím, kterou školu žák navštěvuje. Oblast, ve které je nutná podpora ze strany kraje, jsou předčasné odchody žáků ze vzdělávání, ke kterému dochází zejména u žáků v nástavbovém studiu a středním vzdělávání s výučním listem.

Dalším zjištěním je ne zcela vyhovující oborová struktura středních škol. Obecně by se měl Středočeský kraj zaměřit na zvýšení kvality učňovského školství a na podporu těch oborů, které produkují absolventy s uplatněním v profesích s vysokou přidanou hodnotou (např. obory informatické, obory spojené s telekomunikacemi a výpočetní technikou, zdravotnické obory).

V kraji je relativně vysoký věkový průměr učitelů, který se však výrazně neliší od průměrného věku učitelů za celou Českou republiku. Stárnutí pedagogických sborů představuje stále větší problém.

„Středočeský kraj má zvláštní postavení vzhledem ke své poloze, je možné na něj pohlížet jako na satelit, kdy na jedné straně dochází k výraznému nárůstu obyvatel v okrajových okresech Praha-východ a Praha-západ a na druhé straně k úbytku v dalších okresech jako např. Rakovník, Kutná Hora. Kraj je zřizovatelem především středních škol, kde je situace o něco lepší než v základním školství. Jednoznačně jde o důsledek situace na trhu práce a silné konkurence pražských škol. Na zlepšení pracujeme, domnívám se, že k tomu přispějí i zvyšující se platy učitelů,“ vysvětluje radní pro oblast školství prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. (ČSSD). Dále uvedl, že problémem v oblasti středního vzdělávání v kraji je rovněž nerealizovaná jak oborová, tak institucionální optimalizace středních škol. Předložené návrhy nenašly politickou podporu.

Jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje se zúčastnili zástupci odboru školství a Vzdělávacího institutu Středočeského kraje v čele s radním prof. MUDr. Zdeňkem Seidlem, CSc., a také ředitel kanceláře ministra školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaromír Beran, náměstek sekce vzdělávání Mgr. Václav Pícl, ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal a vedoucí oddělení strategie a analýz Mgr. Iveta Valachová.


Kraje jsou z podstaty garantem středního školství. Na území Středočeského kraje působí vedle škol zřizovaných krajem a obcemi také soukromé školy různých zřizovatelů a školy církevní; je tak vytvořena vzdělávací síť škol i školských zařízení, jež poskytují velmi dobré vzdělání obyvatelům nejen středočeského regionu, ale například i Pražanům, kteří sice mají trvalé bydliště v Praze, ale dlouhodobě žijí ve Středočeském kraji.

„Kraj každoročně dává stovky milionů korun do oblasti školství. V posledních letech investujeme do oblasti energetických úspor. Pravidelně přispíváme na vybavení, a nejsou to jen křídy nebo učebnice, ale i finančně náročná zařízení potřebná pro výuku na odborných učilištích, jako jsou strojírenská zařízení nebo třeba traktory. Kromě toho kraj investuje například do nadstaveb, přístaveb, tělocvičen nebo jídelen,“ zdůrazňuje krajský radní.Mezi největší investice, které kraj v současné době realizuje, patří výstavba tělocvičny u Gymnázia v Benešově (předpokládané náklady přes 73 mil. korun), projekt sportovní haly v SOŠ a SOU v Nymburce (celkové náklady jsou vyčísleny na cca 58 milionů korun), vybudování tělocvičny u Gymnázia v Říčanech (předpokládané náklady 59 mil. korun) a příprava výstavby tělocvičny u gymnázia v Berouně. Středočeský kraj kromě toho prostřednictvím Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst podpořil finančními prostředky zvýšení kapacit v mateřských a základních školách.


„Jako první kraj jsme se také začlenili do Evropské aliance pro učňovské vzdělávání (EAfA). Přistoupení Středočeského kraje k alianci přispěje k posílení kvality, nabídky a obrazu učňovského vzdělávání v ČR, ale i k mobilitě učňů. Vstupem do EAfA deklarujeme svou odpovědnost za stav učňovského vzdělávání ve Středočeském kraji,“ sdělil prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSC.

Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:kú)