Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Obchvat Slaného: Běží II.etapa

Obchvat Slaného: Běží II.etapa

Obchvat Slaného byl projektován s cílem dopravně odlehčit Slanému a dalším obcím v okolí na silnici I/16 a zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Obchvat Slaného
29. června 2020 - 12:30

V současné době běží II. etapa výstavby v délce necelých 6,4 km zhruba v úseku Žižice-Velvary, který po dokončení naváže na již vybudovaný a zprovozněný úsek v rámci I. etapy dlouhý 6,5km. Zhotovitel (spol. Strabag) přislíbil, že nový úsek zprovozní v polovině listopadu 2020 včetně připojovacích větví a dokončí v květnu následujícího roku. Dokončovací práce spočívající zejména v terénních úpravách, výsadbě zeleně či odstranění a rekultivaci provizorní silnice, kam je nyní doprava převedena, by již neměly mít dopad na plynulost dopravy.


Původní termín (konec roku 2019) nebylo možno dodržet z důvodu prodloužení základního archeologického průzkumu, který zdržel zahájení výstavby téměř o 1 rok. V současné době i s ohledem na odsouhlasený harmonogram prací vypadá, že by se vše mělo stihnout (pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti) a předpokládá se, že v 2. polovině listopadu bude kompletní obchvat Slaného předán řidičům do užívání.

Středočeskénovinky.cz informoval Mgr.Martin Buček, ŘSD.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:RSD)