Svátek má: Magdaléna

Regiony

Velikost textu:

Opozice opět kritizuje neopodstatněně

Opozice opět kritizuje neopodstatněně

Dopravní stavby ve Středočeském kraji odpovídají normám a technologickým postupům, tvrdí radní pro oblast dopravy František Petrtýl z ANO 2011.

Ilustrační foto
13. října 2018 - 12:30

V reakci na kritiku opozice nechala Krajská údržba silnic Středočeského kraje prověřit nezávislou akreditovanou firmou kvalitu prací, které byly prováděny na komunikacích spravovaných krajem. Kritizované úseky byly důkladně přeměřeny speciálně vybaveným multifunkčním vozidlem.

„V ani jednom případě nebylo zjištěno porušení norem, předpisů nebo technologických postupů. Opět se tedy prokázalo, že je argumentace opozice neopodstatněná,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Středočeský kraj a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje čelí řadu měsíců kritice opozičních zastupitelů. Ta spočívá v obvinění z porušování technologických předpisů, nedodržování norem, klientelismu, nedostatků ve výběrových řízeních a nehospodárnosti při využívání veřejných prostředků.

Kraj proto už v roce 2017 přistoupil k zadání auditu na KSÚS, který byl ukončen 22. 2. 2018. Na základě výběrového řízení byl vyhotoven firmou BDO Advisory s.r.o. Audit nepotvrdil žádná závažná porušení zákonů, předpisů a postupů.

„Namísto, aby opoziční zastupitelé vzali na vědomí fakt, že audit nenašel žádná závažná pochybení, zcela účelově napadali úpravy ve zprávě, které byly provedeny auditorskou firmou v souladu s platnou legislativou. Ta byla anonymizována od dat, která mohla mít povahu citlivých dat, nebo mohly vykazovat známky obchodního tajemství. To podstatné - závěr auditu - je však veřejný a naprosto zřejmý. K pochybením nedocházelo,“ uvedl radní Petrtýl na adresu auditu.

Další opoziční kritika se zaměřila na údajné porušování kvality a nedodržování množství dodávaných materiálů pro opravu silnic. „Proto Středočeský kraj prostřednictvím KSÚS vyhlásil výběrové řízení na nezávislého zhotovitele, který by posoudil na základě mnoha kritérií kvalitu prováděných prací na silnicích spravovaných krajem,“ zdůraznil Petrtýl.

Vítězem tohoto výběrového řízení se stala akreditovaná firma VARS Brno a.s. Jedna z nejlepších, renomovaných firem v ČR pro tuto oblast odborných prací, která disponuje moderními prostředky na posuzování kvality oprav vozovek. Jejích služeb pro přeměření kvality oprav a pasportizaci silnic využívají i jiné kraje.

Firma konkrétně prověřila silnice III/3359 Církvice – Škvrňov, II/330 Budiměřice – průtah, II/125 Kácov – Zbizuby a II/117 Komárov – Jiviny. Přímo na nich byly multifunkčním vozidlem měřeny a pořizovány následující údaje: mezinárodní index nerovnosti IRI, hloubka vyjeté koleje R, teoretická hloubka vody W, střední hloubka profilu povrchu vozovky (MPD), určení tloušťky konstrukčních vrstev pomocí georadaru a z provedených vývrtů. Zároveň byla pořízena fotodokumentace.

„U všech prověřovaných silnic se jasně prokázalo dodržení požadovaných a projektovaných parametrů a byl konstatován soulad s požadavky příslušných norem ČSN. Kromě tohoto hodnocení byly naměřeny v naprosté většině případů větší než normou přípustné tloušťky vrstev a v ani jednom případě nebyla zjištěna tenčí vrstva,“ zdůraznil silniční inspektor KSÚS Zdeněk Mečíř.

Tři procenta silnic v kraji se nebudou v zimě udržovat

„Kritika opozičních zastupitelů se opět ukázala jako neopodstatněná. Opozice tématu zneužila v předvolebním boji a nikdy svá tvrzení nedoložila. Koneckonců podle výsledků kontroly se ukazuje, že pro svá tvrzení důkazy ani mít nemůže, protože jsou naprosto vykonstruovaná. Je jasné, že jí nejde ani tak o zlepšení stavu silnic a zkvalitnění práce, ale o šíření lží a výmyslů,“ říká hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Hejtmanka také připomněla, že kraj usiluje dlouhodobě o zlepšení kvality silnic. Do rekonstrukcí, oprav a výstavby silnic investuje historicky nejvyšší částky a v příštích letech plánuje do rekonstrukcí silnic vložit 4-7 miliard korun. I za cenu častých uzavírek tak chce vedení Středočeského kraje snižovat deficit na dopravní infrastruktuře, který současná koalice zdědila z minulosti. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:kú)