Svátek má: Drahoslav

Regiony

Velikost textu:

Poradní sbor hejtmana Středočeského kraje jednal o migraci

Poradní sbor hejtmana Středočeského kraje jednal o migraci

Hejtman Miloš Petera (ČSSD) se minulý týden sešel se členy svého poradního sboru pro migraci, národnostní menšiny, bezpečnost a prevenci kriminality na prvním společném jednání.

Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
2.únor 2016 - 08:30

 „Naším cílem je zajistit vyšší připravenost Středočeského kraje na aktuální a v blízké době očekávané výzvy v daných oblastech a posílit činnost a koordinaci všech dotčených subjektů,“ konstatoval hejtman. Upozornil také, že vnímá stále častěji rezonující obavy veřejnosti z migrační vlny, přestože její první vlna pominula.

„Většina opatření v oblasti bezpečnosti je sice v gesci vlády a ministerstev, ale na kraji nechceme sedět se založenýma rukama. Víme, že naší povinností je se na případné události připravovat, zabezpečit ochranu občanů a maximálně zmírnit možné negativní dopady na ně,“ zdůraznil hejtman.


Tajemník Bezpečností rady Středočeského kraje Luboš Navrátil přítomné seznámil s připraveností kraje na krizové situace, mimořádné události i případnou další migrační vlnu. V současnosti jsou starostové obcí s rozšířenou působností každý týden informováni o aktuálním stavu migrace a pro umístění zadržených běženců je připraveno detenční zařízení Bělá-Jezová ve správě Ministerstva vnitra. „Při zadržení většího počtu běženců pak kraj plánuje opatření na krátkodobé umístění až 400 běženců v objektech středočeské policie,“ řekl L. Navrátil s tím, že samotný kraj je připraven poskytnout policii logistickou podporu a humanitární pomoc běžencům. „Proto také chystáme ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem dohodu o spolupráci a o plánované pomoci na vyžádání tak, abychom mohli humanitární pomoc efektivně poskytovat při všech mimořádných událostech,“ doplnil Navrátil.

„Připravenost kraje na řešení velké migrační vlny prověříme cvičením, které připravujeme v součinnosti s Policií ČR, neziskovými organizacemi, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a Armádou ČR. Rádi bychom, aby se konalo ve velmi krátké době, už v měsíci dubnu či květnu,“ přislíbil hejtman.

Plk. Jan Tulach, vedoucí Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, seznámil přítomné s tím, že středočeská policie navýšila v souvislosti s migrací a zajištěním ochrany zařízení Bělá-Jezová počty policistů na tamním obvodním oddělení o šest míst a deset policistů posílilo Odbor služeb cizinecké policie Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. Ředitelka Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav Michaela Mittnerová se podělila s přítomnými o zkušenosti se zajišťováním humanitární pomoci propuštěným cizincům z detenčního zařízení. „Těmto lidem byla z naší strany poskytnuta především humanitární pomoc ve formě potravinových balíčků a hygienických potřeb,“ upřesnila. Většina běženců pak podle jejích slov pokračovala v cestě do Německa.

Členové poradního sboru byli seznámeni rovněž s tím, že kraj zmapuje situaci v zásobování pitnou vodou, aby připravil opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha na území regionu. „Nepříznivý vývoj hydrologické situace se v kraji projevuje již delší dobu a v některých povodích dochází dokonce k vysychání vodních toků,“ upozornil hejtman. Kraj proto nechá zpracovat analýzu ke zmírnění dopadů sucha společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. „V rámci zakázky bude provedena revize funkčnosti stávajících propojení vodárenských soustav a zjištění potenciálních možností nových propojení tak, aby mohla být distribuce pitné vody v období sucha optimalizována,“ sdělil hejtman Petera a zdůraznil, že je nezbytné prověřit také stav ochrany zdrojů pitné vody.

Na závěr prvního setkání se svým poradním sborem hejtman připomněl, že i letos proběhnou setkání vedení kraje se starosty obcí s rozšířenou působností, kde budou přítomní informováni o aktuální situaci i v oblasti bezpečnosti. Důležitým úkolem, který před vedením kraje stojí, je zajištění systému poskytování zdravotní péče běžencům a vytipování zdravotnického zařízení, které ji bude poskytovat. Informaci přinesly webové stránky Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch.)