Svátek má: Světlana

Regiony

Velikost textu:

Příbram: Příjem žádostí o dotace 2019 startuje 1. listopadu

Příbram: Příjem žádostí o dotace 2019 startuje 1. listopadu

Stejně jako v minulých letech plánuje město Příbram i v roce 2019 podpořit veřejně-prospěšné projekty a činnost místních spolků a organizací. Žádosti o dotace bude možné podávat od 1. do 30. listopadu letošního roku.

Ilustrační foto
17. října 2018 - 12:30

„Způsob podávání žádostí zůstává stejný jako v minulých letech a to prostřednictvím elektronické aplikace na webu města Příbram a v tištěné podobě na podatelně městského úřadu Příbram,“ vysvětluje místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že v případě potřeby lze žádost o dotaci před jejím podáním konzultovat s příslušným pracovníkem městského úřadu.

Zájemci mohou požádat o finanční podporu v těchto oblastech: Sociální věci, Zdravotnictví, Výchova a vzdělávání, Životní prostředí, Dobrovolní hasiči, Vrcholový sport, Činnost sportovních organizací, Jednorázové sportovní akce, Reprezentant ČR, Zahraniční vztahy, Památky místního významu a Kulturní aktivity.

Programy pro rok 2019, vyhlášené a schválené zastupitelstvem města, jsou již teď zveřejněny na internetových stránkách města zde: http://dotace.pribram.eu. Žádost je nutné podat prostřednictvím elektronické aplikace, zároveň však i v písemné podobě!


O programové dotace na r. 2019 bude možné žádat od 01. 11. 2018 do 30. 11. 2018 do 14,30 hodin. Po tuto dobu bude aplikace dotací žadatelům pro podání žádosti otevřena. Po vypršení tohoto termínu bude aplikace pro podání žádostí uzavřena.

Upozorňujeme žadatele, že žádost je nutné podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. příloh. Žádost musí být MěÚ Příbram doručena ve stanoveném termínu v písemné i elektronické podobě nejpozději do 30. listopadu do 14,30 hodin.  Písemnou formu zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo podat osobně výhradně na podatelnu MěÚ Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram I.

Město Příbram nabízí forenzní značení kol a invalidních vozíků

Žadatel je v rámci přidělovacího řízení pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci v určeném programu. Současně však platí, že na tentýž, obsahově shodný projekt, nesmí být podána žádost v rámci jiného programu. V takovém případě budou všechny žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řízení vyřazeny.

Podané žádosti posoudí odborné komise města, Rada města Příbram je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % celkových nákladů vynaložených na projekt.  

Středočeskénovinky.cz informovala  Pavlína Svobodová, DiS., tisková mluvčí MěÚ Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch)