Svátek má: Martina

Regiony

Velikost textu:

Příbram: Zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města

Příbram: Zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města

Lidé mají různá přání. Někdo by rád viděl kvetoucí parkovou úpravu v Jiráskových sadech, jiný by chtěl další dětské hřiště na Zdaboři, další ví, kde lze vybudovat parkoviště na Drkolnově.

Můžete rozhodovat i o květinové výzdobě
4. října 2017 - 12:30

Doposud lidé mohli přednášet své návrhy zastupitelům nebo osadním výborům. Nyní přichází novinka – participativní rozpočet – kdy by o realizaci podobných nápadů mohli rozhodnout sami občané.

Participativní rozpočet zvyšuje účast všech občanů na rozhodování, posiluje důvěru veřejnosti a v neposlední řadě rozděluje finanční prostředky v souladu s míněním veřejnosti. Na druhou stranu pro město představuje další možnost, jak získat náměty na oživení veřejného prostoru, a v podstatě skvělou formu zpětné vazby.

„Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem peněz z rozpočtu města na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou,“ vysvětluje vedoucí odboru kancelář města Zuzana Kučerová s doplněním, že příbramská radnice vymezí z městského rozpočtu pro pilotní ročník 2018 částku ve výši jednoho milionu korun. „Pokud návrh schválí zastupitelé při jednání o rozpočtu, začne projekt participativního rozpočetu už po Novém roce. Může být pak uskutečněno libovolné množství nápadů, jen finální suma nesmí být překročena,“ doplňuje.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na vylepšení města podílet. Celý proces je následující: obyvatelé radnici překládají návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo v Příbrami vylepšit a vybudovat. Radnice následně podané návrhy posoudí z pohledu realizovatelnosti. Nejdůležitější částí je veřejné hlasování o tom, které návrhy má město realizovat.

„V případě, že máte nápad, jaká veřejná místa by si zasloužila upravit, předložte jej a zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města,“ vyzývá starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává: „Může se jednat například o květinovou výsadbu, instalaci laviček, osvětlení, doplnění herních prvků či zvýšení bezpečnosti.“

Důležitými základními podmínkami je realizace na veřejném prostranství, na pozemku ve vlastnictví města Příbram, proveditelnost a dodržení finančního objemu.

Konkrétní informace o tom, jakým způsobem se budou podávat žádosti, zveřejní město do konce roku 2017. „Zatím můžete snovat plány. Pokud vše půjde správným směrem a tempem, již za rok bude možné vidět, jak alespoň některé z nich přicházejí v život,“ nastínil starosta.


VYBRANÁ MĚSTA, KTERÁ MAJÍ S PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTEM ZKUŠENOSTI:

Praha 8: 10 000 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou např. venkovní učebna pro výuku předmětů přírodních věd nebo rekonstrukce venkovních herních ploch.

Brno: 20 000 000 korun; o projektech se bude hlasovat v listopadu 2017, ve hře jsou např. venkovní xylofony, skatepark, vybudování lávky, okružní vycházková trasa s alejí, agility prvky pro psy a psí pisoáry, komunitní zahrada. V případě Brna se jedná o velký celoměstský participativní rozpočet.

Zbraslav: 600 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou venkovní workoutové hřiště, oprava komunikace, venkovní stoly na ping pong, pítko či úprava zahrady mateřské školy.

Žďár nad Sázavou: 600 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou např. výstavba chodníku, obnova dětských hřišť a terénní úpravy.

Orientační harmonogram procesu participativního rozpočtu v Příbrami:
leden–únor 2018: sběr projektů
březen–duben 2018: posuzování proveditelnosti projektů
červen 2018: hlasování občanů o pořadí projektů k realizaci
srpen–prosinec 2018: realizace projektů

Stredoceskenovinky.cz informovala Pavlína Svobodová, tisková mluvčí Městského úřadu Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:měú)