Svátek má: Iva

Regiony

Velikost textu:

Projekt sdíleného depozitáře Benešov schválila Rada kraje

Projekt sdíleného depozitáře Benešov schválila Rada kraje

Integrovaný projekt Sdílený muzejní depozitář Benešov se přiblížil k realizaci. Projekt schválila Rada kraje již v únoru loňského roku a do současné doby byl projekt administrován jako jeden samostatný celek.

Ilustrační foto
7. srpna 2022 - 12:30

Na posledním jednání však radní schválili rozdělení na pět dílčích projektových záměrů tak, aby bylo možné zohlednit typy financování, specifické cíle či podporované aktivity. V rámci projektu se počítá s investicí v celkové výši 570 miliónů korun bez DPH, kdy by více než 50 % měla pokrýt dotace EU.

Hlavním cílem integrovaného projektu je vybudování moderního muzejního depozitáře dle současných požadavků na ochranu sbírek. „Stávající situace třech muzeí zřizovaných Středočeským krajem je z hlediska depozitních prostor značně nevyhovující. Prostory Muzea Podblanicka, Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a Oblastního muzea Praha – východ nesplňují moderní standardy pro péči a ochranu sbírek muzejní povahy a nedostačují již ani kapacitně. Stavbou sdíleného depozitáře se současně vyřeší také nedostatek kapacitních prostor Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p. o. Vznikne tak dostatečná kapacita pro budoucí rozvoj příspěvkových organizací a pro očekávané archeologické nálezy při výstavbě dálnice D3,“ vysvětluje přínosy nového depozitáře radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.  

Součástí sdíleného depozitáře bude badatelna a přednáškový sál. Badatelna poskytne prostor odborné veřejnosti pro studium sbírkových předmětů soustředěných v depozitáři z velké části Středočeského kraje. Přednáškový sál umožní široké veřejnosti přístup ke vzdělávacím a popularizačním projektům vytvořeným na bázi vědeckého zkoumání uložených sbírkových předmětů. Prioritně bude vzdělávací činnosti zaměřena na vyšší stupně škol a širokou veřejnost.

Projekt počítá rovněž s vybudováním konzervátorského pracoviště zaměřeného na konzervování a restaurování makromolekulárních artefaktů zastoupených v muzejních sbírkách. Těmi jsou mimo jiné např. polymerní výrobky, mezi které patří sbírkové předměty vyrobené z plastů, kaučuků, pryže atd. Obdobně zaměřené konzervátorské pracoviště zatím v muzeích zřizovaných Středočeským krajem chybí, přestože makromolekulárních artefaktů v muzejních sbírkách každoročně přibývá.

Depozitář stejně jako související stavby je navrhován jako nízkoenergetický s co nejnižšími náklady na provoz a co nejvyšším využitím obnovitelných zdrojů.

Vzhledem ke stále větší rozpracovanosti projektu, jsou hlavnímu důvody rozdělení na 5 samostatných projektů zejména rozdílné typy financování, rozdílné specifické cíle a rozdílné podporované aktivity. „Jednotlivé projekty jsou připraveny tak, aby plnily kritéria i samostatně. Nelze je ovšem samostatně realizovat a platí zároveň, že jsou provázány tak, že podpora bude přiznána všem projektům jako celek. Jedná se tedy o integrovaný projekt, který obsahuje pět dílčích projektů, které spolu souvisí, podporují se a synergicky zvyšují výsledný efekt v souladu s podmínkami ITI. Ačkoliv jsou tedy ke schválení předkládány samostatné projektové záměry, a to z důvodu rozdílného typu financování, rozdílných specifických cílů a rozdílných podporovaných aktivit, společně tvoří jeden celek, a neschválení některého z nich by znamenalo nepodání žádosti o dotaci z důvodu nenaplnění cíle ITI (Integrovaných územních investic),“ vysvětluje radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

Tento strategický a z hlediska provázanosti jedinečný integrovaný projekt by nebylo možné vzhledem k celkové částce projektu v rámci Středočeského kraje realizovat, pokud by nebyl financován prostřednictvím projektu ITI, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.Příprava integrovaného projektu „Sdílený muzejní depozitář Benešov“ byla zahájena již v roce 2019. V roce 2020 až 2021 probíhalo zpracování studie, v současné době se zpracovává projektová dokumentace a do konce roku. 2022 by mělo být k dispozici pravomocné stavební povolení. S realizací stavby se počítá od začátku roku 2024 do konce roku 2025.

 Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.)Označili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
25%
Ne
transparent.gif transparent.gif
50%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%