Svátek má: Klement

Regiony

Velikost textu:

Proměny říčanských městských lesů

Proměny říčanských městských lesů

Ani říčanským městským lesům se nevyhnul škůdce, který má na svědomí nemalá území, která se pod jeho vlivem nevratně mění.

Ilustrační foto
10.únor 2017 - 08:30

Jde o kůrovce. Převážně se jedná o lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus). Malí broučci dorůstajícího velikosti od 1,6 mm do 5,5 mm. Při přemnožení dokáží poškodit rozsáhlé plochy mladých i dospělých smrčin a jsou tak nejvýznamnějšími sekundárními škůdci v lesním hospodářství.

Kůrovec se vyskytuje po celém území České republiky. Ani říčanským městským lesům se nevyhnul a boj s ním sváděli správci našich lesů již v minulých letech. Podle informací Markéty Zelené z odboru životního prostředí „ je nutné provádět zvýšený dohled na místě, kde se v loňském roce kůrovec vyskytl, aby se v případně opětovného výskytu zamezilo jeho šíření. Takové lokality jsou například okolí hájenky u Světic, lokalita kolem Tehovských polí, ale i blízké okolí ulice Zelená“.

Pomocníkem proti šíření škůdce jsou lapáky a lapače. Lapač je plastová past, která láká škůdce pomocí feromonového odparníku. Odchycení brouci se pak v pravidelných intervalech 7 až 10 dnů vybírají a likvidují. Lapák je pokácený strom přikrytý větvemi. Zavadající strom vylučuje podobně jako poškozené nebo oslabené stromy látky, které lákají brouka k napadení stromu. Lapáky se umísťují do míst s předchozím vývojem kůrovce a do míst s předchozí těžbou, kde je předpoklad výskytu kůrovce.

Lapáky jsou pravidelně kontrolovány a v případě jejich napadení kůrovcem dochází k jejich odvozu z lesa, odstranění kůry nebo k ošetření chemickými prostředky tak, aby kůrovec nemohl dokončit svůj vývoj. Drobní vlastníci lesa mohou využít právě feromonové lapače, čímž se vyhnou kácení zdravých stromů na lapáky.

Mlýnský rybník v Říčanech je opět rybářským revírem

Jak poznat strom napadený kůrovcem? Napadenému stromu se loupe kůra, je však zelený. Některým zeleným stromům se kůra neloupe, ale na kořenových nábězích jsou drobné piliny. Napadené stromy bývají hlavně na osluněných místech porostních okrajů lesa. V rámci předcházení kůrovcové kalamity je nutné zajistit zpracování, vyklizení, asanaci a včasný odvoz kalamitního dříví z lesních porostů.

Lokalita kolem Světické hájenky prošla v posledních letech mnoha změnami. Proměna nastala hlavně díky rozsáhlému požáru v létě roku 2015, kdy shořelo 2,3 ha převážně mladého lesa. Škoda byla tehdy vyčíslena na 600 tisíc korun. Požárem došlo k oslabení okolního dospělého smrkového porostu a následnému napadení stromů kůrovcem. Proto v loni na podzim těžaři napadené smrky pokáceli, zpracovali a dříví bylo odvezeno pryč z lesa.

Správci městských lesů tuto lokalitu bedlivě hlídají. „Bohužel na základě svých zkušeností z let minulých správci musí předpokládat, že při příznivých klimatických podmínkách se zde kůrovec objeví znovu a další těžbě napadených stromů se nebude možné vyhnout“ doplňuje Markéta Zelená, která má správu lesů na starosti.    

Je možné, že tuto lokalitu čeká další výrazná proměna. Okolí Světické hájenky je vytipováno stát se domovem živého daru, který k nám má připutovat z polského Opatówku. Vedení tohoto partnerského města se nám rozhodlo věnovat dvě samice a jednoho samce zubra evropského. Na polské straně byly již podniknuty legislativní kroky k předání tohoto nezvyklého a nutno podotknout velmi hodnotného daru. Cena jednoho kusu je kolem půl milionu korun. Jak s tímto darem naložíme je zatím předmětem úvah a zvažování kladů a záporů.

Stredoceskenovinky.cz informovala Kateřina Lauerová, tisková mluvčí pro Městský úřad Říčany.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch)