Svátek má: Drahoslav

Regiony

Velikost textu:

Propojka mezi D7 a D8 bude hrazena ze Státního fondu DI

Propojka mezi D7 a D8 bude hrazena ze Státního fondu DI

Snaha Středočeského kraje postavit propojku mezi dálnicemi D7 a D8 včetně obchvatu Kralup nad Vltavou spěje k úspěšnému cíli.

Ilustrační foto
1.únor 2016 - 08:30

Centrální komise Ministerstva dopravy nedávno odsouhlasila, aby příprava a realizace akce „Stavba II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I., II., III. etapa“, a to včetně výkupu pozemků, byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Tímto krokem je zajištěno financování celé investorské přípravy i stavebních prací,“ řekl hejtman Miloš Petera (ČSSD) a upřesnil, že realizací stavby Středočeský kraj, coby investor této významné dopravní stavby, pověřil Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Financování stavby ještě musí schválit Vláda ČR, která by o tom měla jednat zhruba do měsíce. „Stane-li se tak, Středočeský kraj završí své dlouholeté úsilí o zajištění finančních prostředků na vybudování této významné dopravní tepny v kraji,“ prohlásil hejtman.

Stavební práce jsou předpokládány ve třech etapách v období 09/2020 – 12/2023 s celkovým investičním nákladem téměř 4,5 miliardy korun s DPH.

Dálnici D8 a rychlostní komunikaci R7 spojí nová silnice

Dopravní spojení mezi rychlostními komunikacemi D7 a dálnicí D8 je v současné době zajištěné po stávající silnici II/240, která prochází ve své původní trase několika obcemi a po silnici II/101 v Kralupech nad Vltavou. Protože most přes Vltavu je prvním mostem na sever od Prahy, je tato trasa využívána pro tranzitní dopravu jako spojnice uvedených rychlostních komunikací a je silně dopravně zatížená.

„Trasa vykazuje velké množství dopravních závad. Je zde nevyhovující směrové a šířkové uspořádání, nevhodné je i její vedení průtahy obcemi Horoměřice, Statenice – Černý Vůl, Velké Přílepy, Tursko a Kralupy nad Vltavou, které jako pražská příměstská oblast vykazují vysoký nárůst obytné zástavby,“ popsal nevýhody současného dopravního spojení M. Petera. Výstavba nové přeložky odvede podle jeho slov tranzitní dopravu ze silnice II/240, výrazně odlehčí obcím a dojde ke zlepšení životního prostředí i životních podmínek pro zdejší obyvatele. Informaci přinesly webové stránky Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch.)