Svátek má: Valdemar

Regiony

Velikost textu:

Rada Středočeského kraje podpořila rozšíření sítě vodovodních řadů

Rada Středočeského kraje podpořila rozšíření sítě vodovodních řadů

Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav tak, aby občané měli dostatek pitné vody.

Ilustrační foto
14. května 2022 - 12:30

V souladu s tímto názorem rada na svém dnešním zasedání odsouhlasila návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu. Návrh musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo kraje.

„Vody začíná být nedostatek, vrty musí být čím dál hlubší a studny vysychají. Navrhovaný vodárenský systém umožní obcím zkvalitnění zásobení vodou v lokalitách s trvalými problémy s pitnou vodou a v dostatečné jakosti a v dostatečném množství. Navrhovaný systém umožní výhledově zásobení vodou až 20 000 obyvatel,“ potvrzuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

K tomu přispěje i aktualizace zásad územního rozvoje, která počítá právě s vybudováním připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci n. Sázavou a na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany v Benešově „Výstavba vodovodu přesahuje finanční možnosti kraje. Náklady jsou v tuto chvíli odhadovány na 1 miliardu korun. Nicméně paní kolegyně, radní Jana Skopalíková, aktivně pracuje na tom, aby vodovod vznikl a o případné dotaci jedná se státem,“ konstatuje náměstek Jiří Snížek.Nový vodovod bude přibližně kopírovat budoucí dálnici D3. Novinkami tedy budou přiváděcí řady mezi Krhanicemi, Netvořicemi a Lažany anebo mezi Václavicemi a Benešovem. „Počítáme s tím, že musíme při budoucí stavbě minimalizovat zásahy do ochranných pásem přírodní památky Minartice, přírodního parku Jistebnická vrchovina a do poddolovaných územích Přibyšice – Chlum a Divišovice a respektovat záplavová území Konopišťského a Janovického potoka a Mastníků. Zároveň nesmíme narušit podmínky obytného území Chlístova, Žabovřesk a Benešova,“ uzavírá náměstek Jiří Snížek s tím, že nové vodovody by měly vyjít na zhruba jednu miliardu korun.

Aktualizaci zásad ještě musí posvětit krajské zastupitelstvo. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.
(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.kú)