Svátek má: Klára

Regiony

Velikost textu:

Reakce kraje na nepřesnosti v tiskovém vyjádření města Kladna

Reakce kraje na nepřesnosti v tiskovém vyjádření města Kladna

Reakce na nepřesnosti: vyjádření města Kladna ke spolufinancování veřejné dopravy.

Ilustrační foto
27. července 2022 - 12:30

Reakce Středočeského kraje na nepřesnosti v tiskovém vyjádření města Kladna ohledně Standardů dopravní obslužnosti a spolufinancování veřejné dopravy, které bylo dne 26.7.2022 zveřejněno na serveru Mestokladno.cz

Tisková zpráva města Kladna
Středočeský kraj s platností od 1. září v systému PID v oblasti Kladenska přistoupil ke změnám tras linek a jízdních řádů. Jeho argumentace pro tento krok v tiskové zprávě vydané krajem (25.07.2022) obsahuje hanlivé a nepravdivé výroky i chybná fakta. Krajský radní Petr Borecký (STAN) zde například nejprve argumentuje nabídkou tzv. „nulové varianty“, podle které by Kladno na SDO nic nedoplácelo. O odstavec níže se už hovoří o chybějícím příspěvku města Kladna ve výši 12 milionů korun.

Reakce Středočeského kraje
Z uvedeného vyjádření magistrátu města Kladna bohužel vyplývá absolutní neznalost principu integrace dopravy. V rámci nulové varianty, která byla ze strany Středočeského kraje městu Kladnu nabídnuta, by došlo k reálné úspoře veřejných prostředků, spočívající v odstranění častých souběhů městských a regionálních linek.

Vzhledem k tomu, že město Kladno na návrh Středočeského kraje nereagovalo, zůstává příspěvek města Kladna ve výši 12 mil. Kč, který zahrnuje ztrátu z provozu regionálních linek.

Tisková zpráva města Kladna
Nezmiňuje ovšem fakt, že „nulová varianta“ počítá s jedním rokem, město Kladno by se muselo vzdát své MHD, kterou má vysoutěženou a nasmlouvanou s dopravcem na léta dopředu, a kraji by ve výsledku doplácelo řádově miliony korun ročně za linky jezdící po městě.

Reakce Středočeského kraje
Tvrzení o tom, že tzv. nulová varianta počítá se vzdáním se MHD na straně města Kladna je nepravdivá, už proto, že jednání o výběrovém řízení na dopravce MHD Kladno, z pohledu jejich zapojení do PID byla vedena i s IDSK p.o. Nově vysoutěžený dopravce a jeho vozidla mohou provozovat linky MHD Kladno v souladu s přepravními podmínkami PID v objednávce statutárního města Kladna. Pokud by město Kladno se Středočeským krajem skutečně jednalo, tak by velmi dobře vědělo, že objednávky vysoutěžené smlouvy s dopravcem by se tato záležitost vůbec nedotkla. V praxi to znamená, že město Kladno by nadále financovalo provoz linek na svém území a mělo by je pod kontrolou.

Nikdy neexistoval záměr na odejmutí pravomocí magistrátu města Kladna vůči linkám MHD Kladno  – naopak, byla vždy snaha o to, aby se vzájemným doplňováním podařilo za maximální službu pro cestující, vynaložit co nejnižší finanční prostředky pro oba objednatele, tedy Město Kladno a Středočeský kraj.

Na Kladensku dojde ke změnám jízdních řádů

Tisková zpráva města Kladna
V krajem prezentovaných změnách od 1. září jsou navíc uvedeny zjevné nesmysly, například že: „Ze systému PID budou vyňaty linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno.“

Na uvedených linkách budou samozřejmě i nadále uznávány jízdní doklady PID, což je čistě v kompetenci kladenského magistrátu a MHD Kladno. „Pro občany Kladna se skoro nic nemění, komfort jim zajistíme. Krajem omezené či vyjmuté linky buď posílíme, nebo nahradíme. Nadále budeme v MHD Kladno uznávat lístky a lítačky PID,“ zdůraznil Milan Volf.

Reakce Středočeského kraje
Ano, toto je v kompetenci města, zda uzná jízdní doklad PID v rámci systému MHD Kladno. V případě, že dopravce bude na MHD vydávat stávající druh jízdenek s označením PID, budou revizoři PID považovat tyto jízdenky vydané v odbavovacích zařízeních linek 601 až 616 za neplatné a cestující bude z přepravy vyloučen, popřípadě si bude muset zakoupit nový jízdní doklad.

Informoval Středočeský kraj.
(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.kú)