Svátek má: Miroslava

Regiony

Velikost textu:

Regionální muzeum Mělník: Výstava o Kapucínech

Regionální muzeum Mělník: Výstava o Kapucínech

Za přítomnosti zástupců Provincie Kapucínů v ČR Miroslava Pacifika Matějky z Brna a bratra Serafína Beníčka z pražského kláštera byla 20.2. v bývalém refektáři (malém muzejním sále) otevřena výstava Kapucíni na Mělníku.

Z vernisáže
23. února 2020 - 12:30

Expozice shrnuje dějiny kapucínské komunity v našem městě mezi lety 1750 – 1950.

Na vernisáži byla představena i nově vydaná brožurka věnovaná významné osobnosti Českomoravské provincie kapucínů P. Serafínovi z Głuchołaz (1693–1763), která je nyní v prodeji v pokladně muzea.O program vernisáže se postarala Jarmila Erbanová četbou veršů básníků kapucínského řádu, na klavír zahrála Nikol Sikorová, zpívala Lenka Knechtlová (ZUŠ Mělník).

Komentované prohlídky s kurátorem výstavy Mgr. Lukášem Snopkem se konají 15. března (neděle) a 21. března (sobota), vždy od 14:00 hod.

Katolický řeholní řád Menších bratří kapucínů vznikl před necelými 500 lety v Itálii jako nejmladší výhonek dynamického tříbení mezi následovníky sv. Františka z Assisi († 1226). Do Čech byli první kapucíni uvedeni za vlády Rudolfa II. Do našeho města přišli v září 1750 díky rozhodnutí měšťanky Terezie Čebišové, která řádu věnovala svůj dům na dnešním náměstí Míru (dnes čp. 54). Možnost blíže poznat františkánskou spiritualitu tehdejší Mělničany nadchla, a tak se malá kapucínská stanice (hospic) těšila jejich velké podpoře. Díky ní i solidaritě ostatních kapucínů se mělnický hospic podařilo brzy doplnit o objekt konventu a kostela.

Komunita přestála velký požár města v červnu 1765 i reálnou hrozbu zrušení hospice za vlády Josefa II. Kapucíni sloužili Mělnickým několikerým způsobem: snažili se žít kajícím životem, postili se, modlili, ve shodě s řádovými pravidly žili v chudobě a všechny tyto námahy mohli podstupovat jako oběť za své sousedy. Vypomáhali v běžné pastoraci: řádoví kněží sloužili mše sv. nejen v řádovém kostele, ale i v proboštském chrámu, na Podolí u boromejek; pravidelně sloužívali ve farnosti Záboří.Ve vzpomínkách nejstarších dosud žijících Mělničanů jsou kapucíni spojeni s výukou náboženství ve městě. Ve starších dobách byla v jejich kompetenci navíc péče o nemocné a chudé. Řád působil na Mělníku 200 let až do bezprávné likvidace mužských řeholí v Československu během roku 1950.

Výstava návštěvníky stručně seznámí s fenoménem zasvěceného života, s dějinami kapucínského řádu a s dějinami kapucínského hospice na Mělníku. Vedle artefaktů ze sbírky Regionálního muzea Mělník, p. o. na ní budou prezentovány předměty zapůjčené Provincií kapucínů v ČR, Římskokatolickou farností – Proboštstvím Mělník a Městem Mělník. Těžištěm výstavy bude několik barokních skulptur, které dříve zdobily interiér hospice. Svébytnou součástí muzejní prezentace tématu bude i samotný výstavní sál, který dříve plnil funkci společné jídelny (refektáře) mělnických kapucínů.

Středočeskénovinky.cz informovala Kristýna Frelichová, tisková mluvčí,Regionální muzeum Mělník.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:rmmělník)