Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

Regionálním muzeu Mělník: Kapucíni na Mělníku

Regionálním muzeu Mělník: Kapucíni na Mělníku

Katolický řeholní řád Menších bratří kapucínů vznikl před necelými 500 lety v Itálii jako nejmladší výhonek dynamického tříbení mezi následovníky sv. Františka z Assisi († 1226).

Z plakátu k výstavě
14. února 2020 - 12:30

Do Čech byli první kapucíni uvedeni za vlády Rudolfa II. Do Mělníka přišli v září 1750 díky rozhodnutí měšťanky Terezie Čebišové, která řádu věnovala svůj dům na dnešním náměstí Míru (dnes čp. 54). Možnost blíže poznat františkánskou spiritualitu tehdejší Mělničany nadchla, a tak se malá kapucínská stanice (hospic) těšila jejich velké podpoře. Díky ní i solidaritě ostatních kapucínů se mělnický hospic podařilo brzy doplnit o objekt konventu a kostela.

Komunita přestála velký požár města v červnu 1765 i reálnou hrozbu zrušení hospice za vlády Josefa II. Kapucíni sloužili Mělnickým několikerým způsobem: snažili se žít kajícím životem, postili se, modlili, ve shodě s řádovými pravidly žili v chudobě a všechny tyto námahy mohli podstupovat jako oběť za své sousedy. Vypomáhali v běžné pastoraci: řádoví kněží sloužili mše sv. nejen v řádovém kostele, ale i v proboštském chrámu, na Podolí u boromejek; pravidelně sloužívali ve farnosti Záboří.

Ve vzpomínkách nejstarších dosud žijících Mělničanů jsou kapucíni spojeni s výukou náboženství ve městě. Ve starších dobách byla v jejich kompetenci navíc péče o nemocné a chudé. Řád působil na Mělníku 200 let až do bezprávné likvidace mužských řeholí v Československu během roku 1950.

Výstava návštěvníky stručně seznámí s fenoménem zasvěceného života, s dějinami kapucínského řádu a s dějinami kapucínského hospice na Mělníku. Vedle artefaktů ze sbírky Regionálního muzea Mělník, p. o. na ní budou prezentovány předměty zapůjčené Provincií kapucínů v ČR, Římskokatolickou farností – Proboštstvím Mělník a Městem Mělník. Těžištěm výstavy bude několik barokních skulptur, které dříve zdobily interiér hospice. Svébytnou součástí muzejní prezentace tématu bude i samotný výstavní sál, který dříve plnil funkci společné jídelny (refektáře) mělnických kapucínů. Během vernisáže, která se uskuteční 20. února 2020 od 17:00 hod., bude veřejnosti představena brožurka věnovaná významné osobnosti Českomoravské provincie kapucínů P. Serafínovi z Głuchołaz (1693–1763), na které spolupracovali řádový historik P. Miroslav Pacifik Matějka s historikem mělnického muzea.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. 2. od 17.00 hod. V kulturním programu vernisáže vystoupí s literárními ukázkami paní Jarmila Erbanová, zasloužilá členka býv. ochotnického souboru Vojan. Hudební složky vernisáže se podjala pěvkyně Lenka Knechtlová, která za klavírního doprovodu Nikol Sikorové (obě působí při ZUŠ Mělník) zazpívá např. sekvenci Domine Deus z Vivaldiho Gloria.


Výstava potrvá do neděle 22. března a ve dnech 15. března (neděle) a 21. března (sobota), vždy od 14:00 hod., nabídne muzeum návštěvníkům její komentovanou prohlídku v doprovodu kurátora Mgr. Lukáše Snopka. Na základě individuální domluvy bude možné uskutečnit také komentované prohlídky pro školní skupiny, neboť 200letá historie kapucínů na Mělníku představuje sama o sobě zajímavý segment našich národních dějin, na kterém lze dobře ilustrovat i některé jejich obecnější tendence.

Středočeskénovinky.cz informovala Kristýna Frelichová, odd. PR a propagace, Regionální muzeum Mělník,

(red,stredoceskenovinky.cz,foto:rmmelnik)