Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Školní autobus by v Říčanech uvítalo 59 % občanů

Školní autobus by v Říčanech uvítalo 59 % občanů

V rámci průzkumu veřejného mínění, který proběhl v listopadu loňského roku v Říčanech, bylo jedním z témat i případné zavedení městského školního autobusu.

Ilustrační foto
25.březen 2016 - 08:00
Více než polovina dotázaných by uvítala možnost zajištění dopravy do škol pro své děti. Myšlenku školních autobusů podporují především ženy ve středním věku.

Žluté školní autobusy známe například z USA, kde jsou hojně využívané. Podobný způsob dopravy by se však mohl stát oblíbeným i v České republice, třeba dokonce v Říčanech. V listopadovém sociodemografickém průzkumu se totiž tazatelé zeptali občanů, jestli by uvítali zavedení školního autobusu i v našem městě.

„Obyvatele města zcela jednoznačně trápí přehuštěná doprava, zácpy, fronty, dopravní stresy. Školní autobus nebo školní elektrobus může pomoci mnoha školákům, jejich rodičům i řidičům,“ plánuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Propočítáváme náklady a výhody. Myšlenka školní dopravy se mi zamlouvá. A cítím i dotační příležitost.“


357 lidí z celkových 607 odpovědělo kladně, přičemž ještě vyšší podporu má zavedení školního autobusu u žen (63 %). Muži s touto ideou souhlasí v 55 % případů. Z geografického znázornění je patrná poměrně konstantní podpora napříč celým městem, která narůstá logicky v okrajových částech. Z těchto lokalit musí rodiče často děti do škol dovážet vlastním vozidlem. Nejvíce chtějí zajistit dopravu dětem lidé ve věku 31 - 40 let a poté pravděpodobně samotní studenti ve věku do 20 let. Nápad podporuje 63 % vysokoškolsky vzdělaných lidí, 59 % středoškoláků a 53 % občanů se základním vzděláním.

Na otázku, jestli by své děti nechali v Říčanech dopravovat do školy speciálním autobusem, odpovědělo kladně pouze 15 % dotázaných. Celých 64 % dotázaných nemá děti ve školním věku, 17 % sdělilo, že jejich děti chodí pešky nebo využívají MHD a zbylé 3 % lidí vozí své děti autem.

Nicméně necelá polovina rodičů (44 %), jejichž děti jsou ve školním věku, by služeb školního autobusu využívala. Ženy (47 %) opět o něco více předběhly muže (40 %). A z hlediska dosaženého vzdělání by školním autobusem nejvíce jezdili děti rodičů se základním vzděláním (47 %), naopak přes 60 % vysokoškolsky vzdělaných rodičů by autobusy nevyužívalo.

O průzkumu veřejného mínění
Výsledky průzkumu jsou zveřejněné na webových stránkách města. Zajímavá data dle pohlaví, věku a vzdělání jsou zpracovaná do grafické, korelační a mapové analýzy. Průzkum veřejného mínění proběhl na reprezentativním vzorku 607 obyvatel (53 % žen a 47 % mužů) starších 15 let s bydlištěm v Říčanech. Sběr dat se uskutečnil formou osobních dotazníků v různých částech města od 12. do 17. listopadu 2015. Jeho cílem bylo zjistit názory lidí na otázky týkající se komunikace s veřejností, dopravy, kvality života, vyhlášek a participace na projektu Řídím Říčany. Celkem respondenti odpovídali na 16 otázek. Průzkum prováděla na své náklady kancelář Demokracie 2.1.

Stredoceskenovinky.cz informovala Mgr. Adéla Ambrožová, tisková mluvčí MěÚ Říčany.

(jv,Stredoceskenovinky.cz foto:mú)