Svátek má: Jeroným

Regiony

Velikost textu:

Socha jinocha s praporem a ratolestí je zpět na svém místě

Socha jinocha s praporem a ratolestí je zpět na svém místě

Příbram: Socha poškozená pádem stromu je zrestaurována a vrácena zpět na své místo v Arnoštových sadech.

Socha v Arnoštových sadech
15. září 2023 - 12:30

Socha jinocha s praporem a ratolestí z dílny Václava Šáry, která je od roku 1927 součástí Pomníku padlým v 1. světové válce v Arnoštových sadech, se po dvou letech vrátila na své místo.

Na konci června roku 2021 byla socha jinocha v Arnoštových sadech poškozena pádem stromu způsobeným bouřkou. V říjnu byla následně odborně demontována a odvezena k restaurování do atelieru Terrigena Art. Ve středu 13. září 2023 byla socha instalována zpět na své místo.

Socha jinocha byla na žulový podstavec osazena již potřetí – prvně to bylo ve zmíněném roce 1927, kdy byl 28. října u příležitosti výročí vzniku republiky celý pomník odhalen. V době nacistické okupace byla socha i všech dvanáct bronzových desek s 255 jmény padlých demontována a na své místo se vrátila zpět až v roce 1946.

V době sejmutí sochy z podstavce v roce 2021 byla nalezena časová kapsle, která obsahovala výše uvedené informace z doby nacistické okupace. Tato kapsle společně s novým poselstvím bude na své místo vrácena při pietním aktu u příležitosti výročí vzniku republiky, který se uskuteční s předstihem již 25. října 2023. 

„Obsah nové časové schránky jsme konzultovali s historiky, konkrétně s ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem a ředitelkou Státního okresního archivu Příbram Věrou Smolovou. Bylo nám doporučeno, abychom se drželi toho, co bylo v té původní časové schránce. Tedy informací o tom, jak socha vznikala, jak byla opravována a kdo se na její opravě podílel. Informace v nové schránce tedy budou podobné, kdo sochu opravil a proč. Zároveň přidáme informaci o současném stavu města, kolik má obyvatel, jakou má rozlohu a podobně. Součástí bude také poselství našim potomkům, aby se vyvarovali válek, neboť i my žijeme v době, která není snadná,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Oprava sochy byla potřebná a na její přípravě se pracovalo. Realizaci samotnou uspíšil pád stromu a tím způsobený havarijní stav. Prvotním úkolem celého restaurátorského zákroku bylo co nejšetrnější vyjmutí původní nosné konstrukce sochy a provedení nové z nerezového materiálu. Zákrok byl řešen odkrytím nutných částí sochařské modelace. Následně bylo provedeno plastické doplnění chybějících částí sochařské modelace a na závěr povrchová patina.Než byla socha osazena zpět na své místo, došlo také k očištění a úpravě žulového pomníku, bronzových desek se jmény padlých, znaku města a desky s nápisem Za svobodu a nový život 1914-1918. Cena restaurátorských prací vyšla na 1 135 827 Kč vč. DPH

• 28. října 1927 odhalení pomníku v Arnoštových sadech
• roku 1936 byly na pomníku odhaleny desky se jmény padlých v 1. světové válce
• v průběhu nacistické okupace byla socha z pomníku odstraněna včetně bronzových desek
• roku 1946 byla zrestaurovaná socha vrácena na své místo
• 2010 pomník prohlášen kulturní památkou
• červen 2021 poničení sochy pádem stromu
• září 2023 zrestaurovaná socha vrácena na své místo

Středočeskénovinky.cz informovala Eva Švehlová, DiS., tisková mluvčí, MěÚ Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meupribram)Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%