Svátek má: Liliana

Regiony

Velikost textu:

Středočeský kraj nabízí digitalizaci a zpřístupnění kronik

Středočeský kraj nabízí digitalizaci a zpřístupnění kronik

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně byl nedávno zahájen provoz nového digitalizačního pracoviště, které umožňuje vytvářet digitální kopie dokumentů a zároveň je zpřístupňovat přes Digitální knihovnu SVK.

Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče
8.březen 2016 - 08:30

„Naším záměrem bylo přispět k zachování a propagaci našeho kulturního dědictví tím, že budeme moci digitalizovat kroniky a další historické dokumenty obcí, spolků, knihoven a dalších organizací,“ podotkl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek (KSČM).

Pracoviště bylo vybudováno jako součást projektu "Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje" financovaného z výzvy č. 19 IOP "Kontinuální výzva pro 6.2.1 Krajské služby eGovernmentu" a uvedeno do provozu v listopadu 2015.

Pracoviště se skládá ze skenovací linky, tedy z knižního skeneru do formátu A1, grafického počítačového pracoviště s obslužným digitalizačním softwarem, dvou pracovních stanic pro úpravu digitálních obrazů dokumentů a pro tvorbu metadat a také z multifunkčního zařízení pro pořizování skenů a kopií do formátu A3.


Digitalizované dokumenty jsou v souladu s autorským zákonem zveřejňovány v Digitální knihovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně, na adrese http://kramerius.svkkl.cz/.

„Pracoviště chceme dále rozvíjet, v rámci připravovaného projektu depozitáře bychom rádi dovybavili pracoviště dalšími skenery, své místo si zaslouží i vlastní nadstavba nad daty třeba v podobě samostatné webové stránky nebo aplikace,“ dodal radní Štefek.

Knihovna nabízí zatím pro organizace, obce, spolky v regionu pořizování digitálních kopií dokumentů s regionálním významem, tvorbu metadat k těmto dokumentům a vytvoření PSP balíčků, uložení dat do Digitální knihovny SVK v Kladně.

Digitalizace probíhá na základě podpisu smlouvy mezi objednatelem a zpracovatelem a řídí se všeobecnými pravidly. Informaci přinesly webové stránky středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:sck)