Svátek má: Jaroslav

Regiony

Velikost textu:

Středočeský kraj pořádá Dny lidové architektury

Středočeský kraj pořádá Dny lidové architektury

Poznejme i méně známá pozoruhodná místa ve středních Čechách, seznamme se s jejich historií a zvláštnostmi.

Dny lidové architektury, obec Porešín
11.červenec 2017 - 12:30

Slavnostní zahájení bude ve Vysokém Chlumci na Sedlčansku. Jedinečná příležitost se naskytne v průběhu Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska a Dnů lidové architektury Středočeského kraje 2017. Pořadatelství celostátní akce, která se uskuteční 15. až 23. července, se tentokrát ujal Středočeský kraj a záštitu nad ní převzal spolu s náměstkyní ministra kultury Annou Matouškovou (ANO 2011) náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (Nezávislí Středočeši).

„Přeji si, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování,“ prohlásil Daniel Marek.

Výchozím bodem a místem slavnostního zahájení „Putování za lidovými stavbami středního Povltaví“ se 15. července od 11. 00 hodin stane Muzeum lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci, Od areálu muzea se budete moci vydat mikrobusy za nejzajímavějšími ukázkami tradiční lidové architektury, mlýnů i drobné krajinné architektury zdejšího regionu, které svým výkladem podrobně přiblíží odborný doprovod.

Připraveny jsou dvě trasy, a to A-jižní a B-jihozápadní, obě s výchozím i cílovým místem ve Vysokém Chlumci. Odjezdy budou ve 12.00 a 15.00 hodin a návraty přibližně ve 14.00 a 17.00 hodin. Celodenní bohatý doprovodný program zahrne ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin a dalších výrobků, vystoupení folklorních souborů, komentované prohlídky expozic muzea a památek ve Vysokém Chlumci, tematické výstavy, prezentace a přednášky a také možnost posezení s občerstvením.

Slavnostní ukončení se pak o týden později odehraje v Národopisném muzeu Slánska v Třebízi u Slaného. Během Dnů lidové architektury budete mít možnost také sami navštívit a prohlédnout si řadu zajímavých památek vesnického stavitelství, poznat pozoruhodná starobylá vesnická sídla i jiná ne zcela známá místa. K tomuto účelu poslouží speciálně vydaný průvodce – skládačka s informacemi o těchto lokalitách situovaných na popisovaných trasách i mimo ně. U některých staveb se podařilo zajistit i prohlídku interiéru.


Cílem je představit vnímavým návštěvníkům vesnici a venkovské památky z trochu jiného pohledu – jako specifické sídelní celky vyvíjející se po dlouhá staletí, v nichž pokolení našich předků vytvořila a zanechala hmotné kulturní dědictví.

Nezůstane však jen u toho. V následujících třech letech se postupně představí veřejnosti i další charakteristické oblasti lidového stavitelství v ostatních středočeských regionech během pokračování Dnů lidové architektury Středočeského kraje. Jejich pořádání bude postupně svěřeno krajským příspěvkovým organizacím v oblasti kultury – Polabskému muzeu v Poděbradech (Pobočka polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem), Regionálnímu muzeu v Kolíně (pobočka Muzeum lidových staveb v Kouřimi) a Regionálnímu muzeu Mělník (pobočka Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka).

Veškeré programové materiály a informační tiskoviny ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje budou k dispozici v regionálních informačních centrech, muzeích, obcích či v kulturních zařízeních a na webových stránkách. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:kú)